Jak se zbavit čekací obrazovky u zařízení TG-3468

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:05:00 PM 22816
This Article Applies to: 
Symptom:
Když restartujete počítač po zapojení karty TG-3468 do slotu PCI se zobrazí čekací obrazovky a před spuštěním systému je nutné dlouho čekat.
 
Proč?
Tato prodleva je nastavena, protože ve výchozím stavu je v zařízení TG-3468 povolena funkce network boot. Adaptér začne odpočítávat čas a snaží se najít a připojit se k zařízení pro spuštění (boot) v síti LAN. Pokud žádné zařízení v omezeném čase nenajde, začne se systém spouštět z místních zařízení.
 
Jak se čekací obrazovky zbavím?
Když se spouští počítač a zobrazuje základní informace, stiskněte kombinaci kláves Shift+F10; zobrazí se nabídka pro konfiguraci adaptéru TG-3468, viz níže.
 
Vyberte možnost ROM Disable pod položkou Boot Order a stisknutím klávesy F4 možnost uložte. Poté se systém restartuje normálně bez čekací obrazovky.

 

From United States?

Get products, events and services for your region.