Jak nakonfigurovat filtrování adres MAC v bezdrátové síti na bezdrátovém ADSL modemu a směrovači (Trendchip)?

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:05:00 PM 61722
This Article Applies to: 
1.    Zjistěte adresu MAC adaptéru bezdrátové sítě
Krok 1 Na klávesnici stiskněte současně klávesu Windows a klávesu R. Zobrazí se okno s názvem Spustit. Zadejte do pole text cmd a klikněte na tlačítko OK.
Krok 2 V otevřeném černém okně zadejte příkaz ipconfig –all a poté stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Zobrazí se informace o adaptéru podobné následujícím. Hledejte řádek Fyzická adresa u vašeho adaptéru bezdrátové sítě.
 
2.    Nakonfigurujte modem/směrovač
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte adresu http://192.168.1.1 a stiskněte klávesu Enter. Uživatelské jméno i heslo je admin.
Krok 2 Přejděte na stránku Interface Setup (Nastavení rozhraní)->Wireless (Bezdrátová síť), v jejíž spodní části najdete položku Wireless MAC Address Filter (Filtrování MAC adres v bezdrátové síti).
Krok 3 Pod položkou Action (Akce) vyberte možnost Allow Association (Povolit přidružení) a zadejte adresu MAC do pole. Adresa MAC by měla být ve stejném formátu, jak ukazuje vyobrazení, tj. číslice s dvojtečkami.
Krok 4 Nakonec klikněte na tlačítko SAVE (Uložit).  
Související články:

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.