Proč nebylo detekováno zařízení Powerline?

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:05:00 PM 120670
This Article Applies to: 
1.         Ujistěte se, zda v elektrickém obvodu, do kterého jsou připojena příslušná dvě zařízení Powerline, není připojen ampérmetr nebo podobné zařízení; jinak nebudou moci vzájemně komunikovat, protože ampérmetr blokuje signál.
 
2.        Zařízení se najdou a mohou spolu komunikovat, pouze pokud používají stejný název sítě. Pokud chcete zjistit název sítě, připojte zařízení Powerline k počítači. Spusťte nástroj Powerline Utility a přejděte na kartu Privacy (Soukromí), kde najdete název sítě, viz níže:
Pokud se názvy privátní sítě liší, změňte název v obou zařízeních na stejný nebo klikněte na tlačítko Use Default (Public Network) (Použít výchozí (Veřejná síť)) a nastaví se výchozí název. Poté klikněte na tlačítko Set Local Device Only (Nastavit pouze místní zařízení);
Se stejným názvem sítě lze zařízení úspěšně detekovat.
Pokud použijete výchozí název, typ sítě se zobrazí jako Public , jinak se zobrazí jako Private (Privátní).
 
3.         Pokud se po změně názvu sítě zařízení stále nemohou najít, resetujte je a připojte je obě k jednomu prodlužovacímu kabelu. Zkontrolujte indikátory PLC, když stabilně svítí (počkejte asi půl minuty).
Pokud svítí oba PLC, znamená to, že pracují správně. Použijte je v reálném prostředí a opakujte postup.

 Pokud po všech výše uvedených pokusech , indikátory PLC stále nesvítí, požádejte podporu společnosti TP-Link o další diagnostiku. 

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.