Jak zakázat funkci vzdálené správy na ADSL modemu/směrovači TP-Link

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 10-08-2011 17:38:24 PM 120059
This Article Applies to: 
Krok 1 Přihlaste se na stránku http://192.168.1.1, výchozí uživatelské jméno i heslo je admin;
 
Řešení Trendchip:
Krok 2Přejděte na stránku Access Management (Správa přístupu) – ACL a vytvořte pravidlo pro povolení přístupu pouze v síti LAN. Aby byl vzdálený přístup ze sítě WAN zakázán; můžete vytvořit i další pravidla dle požadavků, např. povolit použití nástrojů ping nebo telnet ze strany sítě WAN.
Krok 3  Přejděte na stránku Maintenance (Údržba) - Administration (Správa) a změňte výchozí heslo pro přihlášení k účtu admin.
 
Řešení Broadcom:
Krok 2 Přejděte na stránku Management (Správa)->Access Control (Řízení přístupu)->Remote Access (Vzdálený přístup), zrušte zaškrtnutí políčka Web a klikněte na tlačítko Save/Apply (Uložit/použít).
Krok 3 Přejděte na stránku Management->Access Control->Passwords (Hesla) a změňte heslo pro vzdálený přístup. Pro vzdálený přístup je k dispozici pouze účet support (podpora).

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.