Proč můj 3G směrovač nebo interní zařízení nelze navštívit z internetu?

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:59 PM 33440
This Article Applies to: 
Obvykle 3G směrovač obdrží veřejnou IP adresu, např. 113.113.241.119 .
V této situaci lze 3G směrovač nebo interní zařízení navštívit prostřednictvím zadání veřejné IP adresy a portu ( http://veřejná IP:port ), pokud na 3G směrovači byly otevřeny potřebné porty.
 
 
Někteří poskytovatelé připojení k internetu však nabízejí pro 3G modem privátní IP adresu, jako 10.x.x.x nebo 172.x.x.x . V takovém případě 3G směrovač a interní server NELZE navštívit z vnější sítě, protože privátní IP adresa není na internetu k dispozici.
Řešení:
1.      Kontaktujte poskytovatele připojení k internetu a ověřte u něj vytáčené číslo a APN . Nesprávné vytáčené číslo a APN může způsobit, že je směrovači přidělena
privátní IP adresa.
2.      Obraťte se na poskytovatele připojení a požádejte jej, aby vašemu 3G směrovači poskytl veřejnou IP adresu .
3.      Obraťte se na poskytovatele připojení a požádejte jej, aby otevřel příslušné porty pro váš 3G směrovač na kořenovém směrovači poskytovatele .  Např. port 80 (WEB) nebo port 21(FTP).
 
Poznámka:
Pokud používáte singapurský 3G modem StartHub, přejděte na stránku Network (Síť) ->3G, a nastavte vytáčené číslo a APN
ručně.
Související články

From United States?

Get products, events and services for your region.