Tiskové úlohy se začnou tisknout, ale tisknou se velmi pomalu nebo tisknou neznámé znaky.

User Application Requirement
Updated 10-11-2011 05:22:08 AM 21376
This Article Applies to: 

Možné vysvětlení a řešení

Ovladač tiskárny chybí nebo je s danou tiskárnou nekompatibilní. Použití tiskového ovladače, který není určen pro danou tiskárnu, může způsobit problémy s tiskem. Nainstalujte správný ovladač tiskárny. Pokud ovladače pro tiskárnu nemáte k dispozici, obraťte se na výrobce tiskárny.
 

From United States?

Get products, events and services for your region.