Jak zabezpečit bezdrátovou síť pomocí ADSL modemu/směrovače se šifrování WPA2-PSK

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 07-05-2013 09:20:52 AM 88560
This Article Applies to: 
Pomocí následujícího postupu můžete v bezdrátovém modemu/směrovači nastavit režim zabezpečení bezdrátové sítě se šifrováním WPA2-PSK:
Krok 1: Přihlaste se k DSL směrovači.
  • Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače v síti LAN (výchozí IP adresa směrovačů TP-Link je 192.168.1.1) a stiskněte klávesu Enter.
  • Po výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo směrovače (výchozí jméno i heslo je admin)
Krok 2:
  • Po přihlášení k bezdrátovému modemu/směrovači klikněte na položku nabídky Interface Setup (Nastavení rozhraní).
  • Na stránce Interface Setup klikněte na možnost Wireless (Bezdrátová síť).
Krok 3:
  • Vyberte možnost WPA2-PSK v nabídce Authentication Type (Typ ověřování). Šifrování WPA2-PSK bývá také označováno jako WPA2-Personal.
  • U položky Encryption (Šifrování) vyberte typ AES
  • Zadejte předsdílený klíč (heslo bezdrátové sítě) dle vlastního výběru do pole Pre-Shared Key (Předsdílený klíč). Zde jsme použili klíč tplinktest, ale pro konfiguraci můžete použít libovolný klíč.
* Předsdílený klíč může sestávat z písmen (malých i velkých), číslic a některých symbolů (např. podtržítko (_), pomlčka (-) a další).
Krok 4:
Klikněte na tlačítko Save (Uložit) ve spodní části stránky. Nastavení se uloží a zabezpečení bezdrátové sítě WPA2-PSK bude ve směrovači povoleno.
Poznámka:  Pokud zjistíte, že se k bezdrátové síti po změně nastavení směrovače nemůžete připojit, prostudujte si následující články:
* Poznámka: Tento postup lze použít i pro odebrání existujícího profilu bezdrátové sítě v systému Windows 7.

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.