Jak používat binární soubor modemu na 3G směrovačích TP-Link

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:58 PM 45010
This Article Applies to: 
Předpokládáme, že jste stáhli potřebný binární soubor modemu.
Pamatujte: pokud po odeslání binárního souboru do směrovače provedete obnovení směrovače, je třeba binární soubor odeslat znovu. Proto doporučujeme věnovat pozornost našemu vydání firmwaru. Upgrade firmwaru je konečné stabilní řešení.
V tomto příkladu použijeme zařízení Huawei EC169.
Před odesláním binárního souboru modemu se podívejte na následující obrázek znázorňující stránku Status (Stav) zařízení TP-Link.
Poté přejděte na stránku Network (Síť) -> 3G a klikněte na položku Modem settings (Nastavení modemu).
Na nové stránce klikněte na položku Add New (Přidat nový).
Poté odešlete binární soubor modemu.
Nakonec přejděte na stránku System Tools (Systémové nástroje) -> Reboot (Restartovat) a restartujte směrovač.
Po restartování směrovače 3G směrovač modem automaticky identifikuje.
Pokud byl modem identifikován 3G směrovačem, ale stále nemáte přístup na internet, prostudujte sidalší článek Proč nemám přístup na internet s identifikovaným 3G modemem .
Pokud modem stále není 3G směrovačem identifikován, požádejte prodejce, od kterého jste 3G směrovač koupili, aby vám pomohl problém vyřešit.
Další dotazy můžete zasílat na podporu společnosti TP-Link

 

From United States?

Get products, events and services for your region.