Proč nemám přístup na internet s identifikovaným 3G modemem

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:57 PM 76099
This Article Applies to: 
Poznámka:
1. Před zakoupením 3G směrovače doporučujeme našim zákazníkům projít si seznam kompatibility na našich stránkách. Může vám pomoci zjistit, zda je váš 3G modem v současnosti kompatibilní s naším směrovačem.
2. Než nastavíte sdílení širokopásmového připojení s naším 3G směrovačem, ujistěte se, že po připojení 3G modemu k počítači/laptopu můžete přímo v počítači přistupovat k internetu.
Po připojení 3G modemu k 3G směrovači TP-Link se přihlaste na stránku http://192.168.1.1 pomocí výchozího uživatelského jména a hesla, což je v obou případech admin. Nyní za předpokladu, že váš 3G modem může být identifikován 3G směrovačem, uvidíte následující obrazovku. V tomto příkladu použijeme zařízení Huawei EC169.
Pokud nemáte přístup k internetu prostřednictvím 3G směrovače, může to být způsobeno následujícími problémy.
1.   Chybí SIM karta nebo je SIM karta nesprávná
Než se připojíte k 3G síti, je nutné mít odpovídající SIM kartu a 3G modem. Vložte správně SIM kartu do 3G modemu.
2.   Ověření kódu PIN
Některé SIM karty ve výchozím nastavení potřebují ověřit číslo PIN. Pokud je tomu tak, připojte 3G modem přímo k počítači a vypněte tuto funkci pomocí dodávaného nástroje pro správu 3G modemu. V tomto příkladu používáme dva modely.
3.   Nesprávné parametry
Když se snažíme připojit k 3G síti, jsou nutné některé parametry jako vytáčené číslo, APN, uživatelské jméno a heslo. Je pro nás nezbytné znát správné informace. Pokud na stránce system tools (systémové nástroje) -> system log (systémový protokol)  vidíte větu označenou červeným kroužkem, znamená to, že je nutné požádat operátora (který vám poskytuje služby 3G sítě)) o správné informace k výše uvedeným parametrům.
Jakmile od operátora obdržíte správné informace, zadejte je na stránce “Network (Síť) -> 3G” dle následujícího obrázku.
Po zadání správných informací budete úspěšně připojeni k internetu.
V případě dalších potíží se obraťte na podporu společnosti TP-Link .

 

From United States?

Get products, events and services for your region.