Jak sdílet svá chytrá zařízení Tapo s rodinou?

Průvodce konfigurací
Updated 12-11-2023 12:31:59 PM 557298
This Article Applies to: 

Pomocí funkce sdílení zařízení můžete pozvat rodiny ke společné správě chytrých zařízení.

Upozornění:

  • Kamery Tapo, zvonky do dveří a robotické vysavače lze sdílet až s pěti (5) účty TP-Link a ostatní zařízení Smart Home lze sdílet až s osmi (8) dalšími účty.
  • Tyto účty budou mít přístup k funkcím Živé Zobrazení, Mluvení, Hlasové volání, Pan/Tilt Control (natáčení/naklápění) a k videu na kartě SD, ale nebudou moci měnit ostatní nastavení kamery.
  • Sdílené dveřní zvonky také poskytují rychlou odezvu a funkce vyzvánění/volání.
  • Zkontrolujte, zda je firmware vašeho zařízení Tapo a aplikace Tapo aktuální.

 

  • Některá zařízení nemusí v současné době podporovat funkci sdílení zařízení, ale aplikace Tapo vás bude informovat, že funkce sdílení není zařízením podporována.

 

Krok 1.

Nechte pozvané osoby spustit aplikaci Tapo a nejprve zvolte možnost "Zaregistrovat se", abyste vytvořili jejich vlastní TP-Link ID.

Krok 2.

Jako příklad si vezmeme Tapo P110.

Na vlastní domovské stránce dlouze stiskněte zařízení, které chcete sdílet, a potom klepněte na možnost Sdílet. Nebo na stránce Já klepněte na položku Sdílet zažřízení a vyberte zařízení, které chcete sdílet.

Krok 3.

Zadejte TP-Link ID pozvaného a klepněte na možnost SDÍLET

*Poznámka: V případě kamer Tapo mají pozvané osoby omezená oprávnění k ovládání kamer.

 

Krok 4.

Nechte pozvanou osobu přihlásit se do aplikace Tapo, přejděte do sekce >Sdílení zařízení, zkontrolujte pozvánku v části Zařízení od ostatních a klepněte na PŘIJMOUT. Poté již může pozvaný spravovat toto sdílené zařízení.

 

Jak zastavit sdílení zařízení?

Pokud chcete zastavit sdílení zařízení:

  • Klikněte na zařízení Tapo na domovské stránce a přejděte na jeho ovládací panel.
  • Klepněte na možnost Sdílet zařízení a klepněte na účet, jehož sdílení chcete zastavit.
  • Klepnutím na možnost Odstranit ukončíte sdílení zařízení s tímto účtem.

Můžete také kliknout na >Sdílení zařízení >Moje zařízení> klepnout na zařízení Tapo, které chcete přestat sdílet> klepnout na účet, který chcete přestat sdílet> klepnout na Odstranit a přestat sdílet zařízení Tapo s účtem, který jste odstranili.

 

Pokud nemůžete sdílet zařízení Tapo, obraťte se na technickou podporu TP-Link technical support společnosti TP-Link s následujícími informacemi.

1) Vaše ID TP-Link nebo cloudový účet; ID TP-Link pozvaného uživatele

2) Číslo modelu vašeho zařízení Tapo a verzi jeho firmwaru;

3) Verzi aplikace Tapo APP

 

Proč nemohu sdílet svá chytrá zařízení Kasa?

Vzhledem k rozdílům ve funkčnosti softwaru mezi zařízeními Kasa a Tapo není sdílení chytrých zařízení Kasa v aplikaci Tapo v současné době podporováno.

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.