Jak nakonfigurovat zařízení TL-WPS510U pracující v režimu infrastruktury pomocí webové stránky v systému Mac OS

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:57 PM 41361
This Article Applies to: 
Pro lepší porozumění předpokládáme, že na síť existuje následující požadavek:
 
Bezdrátový směrovač je centrem bezdrátové sítě a každý hostitel bude komunikovat se zařízením TL-WPS510U prostřednictvím bezdrátového směrovače. Místní síť je 192.168.11.0/255.255.255.0 s bezdrátovým směrovačem 192.168.11.1 a zařízení TL-WPS510U musí mít nastavenou IP adresu 192.168.11.10.
 
Cíle dosáhnete následujícím postupem:
 
1.    V počítači MacBook změňte IP adresu připojení AirPort na 192.168.0.100/255.255.255.0. Protože výchozí adresa zařízení TL-WPS510U je 192.168.0.10, je třeba nastavit IP adresu připojení AirPort v počítači MacBook ve stejné podsíti jako tiskový server.
 
Klikněte na ikonu Apple  v levé části horního panelu a vyberte položku System Preferences (Předvolby systému).
 
V novém okně vyberte možnost Network (Síť)
 
Proveďte postup pro nastavení IP adresy připojení AirPort
 
2.     Připojte počítač MacBook k zařízení TL-WPS510U. Tiskový server bude pracovat v režimu Ad-Hoc, s výchozím názvem SSID WLAN-PS. Proto pro připojení vyberte bezdrátovou síť WLAN-PS. Pokud potřebujete resetovat zařízení TL-WPS510U, ale nevíte jak, přečtěte si článek: Obnovení výchozího výrobního nastavení zařízení TL-WPS510U
3.     Spusťte prohlížeč Safari, přihlaste se k zařízení TL-WPS510U a změňte jeho IP adresu na 192.168.11.10/255.255.255.0, Výchozí směrovač je 192.168.11.1. Zařízení TL-WPS510U po změně konfigurace uloží nastavení a restartuje se.
 
 
4.     V počítači MacBook změňte IP adresu připojení AirPort na 192.168.11.100/255.255.255.0 Směrovač je 192.168.11.1. Znovu se připojte k síti Ad-Hoc s názvem WLAN-PS.
 
 
5.     Přihlaste se k zařízení TL-WPS510U a nakonfigurujte parametry bezdrátové sítě dle vaší bezdrátové sítě. V tomto příkladu je SSID TP-Link_Print Server a typ zabezpečení je WEP-64bit  Hex Open, s heslem nastaveným na 0123456789. Po změně konfigurace zařízení TL-WPS510U rovněž potřebuje uložit nastavení a restartovat se.
Pokud si nejste jisti nastavením zabezpečení bezdrátové sítě, podívejte se na něj na bezdrátovém směrovači.
Přihlaste se k zařízení TL-WPS510U, klikněte na položku Setup (Nastavení) a poté na možnost Wireless (Bezdrátová síť). Nyní vyberte bezdrátovou síť TP-Link_Print Server a nastavte zabezpečení bezdrátové sítě.
 
 
 
 
6.     V počítači MacBook se připojte k bezdrátovému směrovači. Jak bylo uvedeno v kroku 5, název SSID je TP-Link_Print Server a heslo je 0123456789.
 
 
7.     Vyzkoušejte, zda můžete přistupovat k zařízení TL-WPS510U a vidíte ho v seznamu hostitelů na bezdrátovém směrovači. To znamená, že zařízení TL-WPS510U pracuje v režimu infrastruktury a může komunikovat s bezdrátovým směrovačem a vaším počítačem MacBook.
 
8.    Přidejte standardní port TCP/IP pro tiskárnu.
Klikněte na ikonu Apple -> System Preferences (Předvolby systému) -> Print & Fax (Tisk a fax)
 
proveďte postup:
 
Vyberte v možnostech
Protocol: (Protokol:) LPD
Address: (Adresa:) 192.168.11.10
Queue: (Fronta:) lp1
A poté vyberte model vaší tiskárny. Například moje tiskárna je EPSON Style Photo 720.
 
9.     Poté jste úspěšně nainstalovali tiskový server.
 
Nyní můžete tisknout prostřednictvím zařízení TL-WPS510U.

From United States?

Check products and services for your region.