Proč se mi v systémech Windows 7 ani Vista s nainstalovaným softwarem od společnosti Kaspersky nedaří vyhledat žádnou bezdrátovou síť?

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:57 PM 82355
This Article Applies to: 
Poznámka: Ke stejnému problému dochází i v systému Windows Vista a toto řešení funguje i v systému Vista.
Pokud používáte systém Windows 7 a nainstalovali jste antivirový software od společnosti Kaspersky (KAV nebo KIS), můžete narazit na problém vyobrazený na následujícím obrázku, že počítač nemůže najít žádnou bezdrátovou síť.
Podrobnosti tohoto jevu jsou, že můžete úspěšně nainstalovat adaptér bezdrátové sítě, adaptér je správně rozpoznán operačním systémem, ale nepřijímáte žádný bezdrátový signál.
 
Tento problém se dělí na dva případy.
1. případ:
Úspěšně jste nainstalovali ovladač v systému Windows 7, ale když zkontrolujete síťová připojení, zjistíte, že nelze povolit bezdrátové připojení k síti.
 
2. případ:
Úspěšně jste nainstalovali ovladač v systému Windows 7 a systém ukazuje, že adaptér funguje správně, ale přesto nemůžete najít žádnou bezdrátovou síť.
 
Důvod:
Tento problém je způsoben funkcí sebeobrany softwaru Kaspersky, která je ve výchozím nastavení povolena. Ta znemožňuje normálně používat adaptér bezdrátové sítě a k tomu dochází nejen u našich adaptérů TP-Link, ale i u adaptérů jiných značek.
 
Řešení:
Krok 1 Dvakrát klikněte na ikonu softwaru společnosti Kaspersky v oznamovací oblasti hlavního panelu a otevře se uživatelské rozhraní. Poté klikněte na tlačítko Settings (Nastavená) v pravém horním rohu.
Krok 2 Klikněte na položku Options (Možnosti) vlevo, zrušte zaškrtnutí políčka Enable Self-Defense (Povolit sebeobranu) a klikněte na tlačítko OK.
Krok 3 Přeinstalujte/aktualizujte ovladač adaptéru bezdrátové sítě.
Pokyny k ruční instalaci/aktualizaci ovladače v systému Windows 7 najdete v článku: ../article/?id=228 .
Po úspěšné instalaci ovladače můžete vyhledat bezdrátovou síť a začít ji používat.
Krok 4 Vraťte se na stránku nastavení softwaru společnosti Kaspersky a znovu povolte sebeobranu, adaptér již nebude blokován. 

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.