Jak nainstalovat tiskový server TP-Link pomocí standardního portu TCP/IP v systémech Windows Vista a Windows 7 (jiný případ)

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:56 PM 109010
This Article Applies to: 
 
Tento článek předpokládá, že jste tiskárnu v počítači nikdy nepoužili, ale chcete také sdílet tisk; stačí jen přidat tiskárnu, provést postup pro vytvoření standardního portu TCP/IP a poté nainstalovat ovladač tiskárny.
 
Pokud jste v systému měli tiskárnu a chcete jen sdílet tisk prostřednictvím tiskového serveru, prostudujte si jiný článek:
 
 
Nyní je třeba provést postup pro přidání tiskárny prostřednictvím tiskového serveru s použitím standardního portu TCP/IP.
 
Krok 1 Klikněte na nabídku Start-> Ovládací panely a vyberte Zařízení a tiskárny.
 
Krok 2 Klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu
Krok 3 Vyberte možnost Přidat místní tiskárnu
 
Krok 4 Vyberte možnost Vytvořit nový port. Typ portu je Standard TCP/IP Port.
 
Krok 5 Zadejte IP adresu tiskového serveru a klikněte na tlačítko Další. Systém Windows detekuje port TCP/IP. Počkejte na další stránku.
 
Krok 6 Na následující stránce vyberte možnost Vlastní a klikněte na tlačítko Nastavení. Na další stránce vyberte protokol LPR a název fronty je lp1.
 
Krok 7 Systém Windows vás vyzve k instalaci ovladače tiskárny. Můžete jej vybrat ze seznamu nebo kliknout na tlačítko  Z disku a nainstalovat jiné ovladače. Instalaci dokončete podle pokynů.
 
 
 
Krok 8 Poté se v seznamu objeví nová tiskárna. Můžete sdílet tisk.

 

From United States?

Get products, events and services for your region.