Jaký je rozdíl mezi režimem Access Point a režimem Router na Deco?

Další pomoc
Updated 05-22-2019 12:20:15 PM 739556
This Article Applies to: 

Po úspěšném nastavení sítě Deco jsou jednotky Deco v režimu Router. Když je jednotka Deco v režimu Router, funguje jako brána, takže má více funkcí, jako je Antivirus, Rodičovská kontrola, QoS, IPv4, DHCP server, atd..

Můžete se stát, že vám tato topologie sítě nebude vyhovovat a budete nucení zvolit režim Access Point. Když Deco pracuje v režimu Access Point, nemá funkci NAT, takže funkce, které se vztahují k NAT, zmizí v aplikaci Deco.

Chcete-li konfigurovat jednotku Deco na režim Access Point, podívejte se prosím na tento odkaz.

 

K vysvětlení zde používáme například Deco M5.

Když Deco M5 v režimu Router, když jdeme na Deco M5, vidíme níže uvedené funkce na stránce "Overview" a "More".

Po klepnutí na tlačítko "Advanced" můžete vidět níže uvedené funkce.

Když je Deco M5 v režimu Access Point, zde jsou detaily na stránce "Overview", "More" a "Advanced".

Deco M9 Plus je na tom podobně jako Deco M5. Ve srovnání s Deco M5, má navíc funkce "Shortcut", "Automation" a má více možností v "Notification".

Když je Deco M9 Plus v režimu AP, funkce "Shortcut" a "Automation" funguje, ale v "Notification" zmizí volba, která souvisí s funkcí NAT.

Mimochodem, když Deco pracuje v režimu Router, pouze hlavní Deco může být připojeno k přednímu modemu / routeru ethernetovým kabelem. Další jednotka Deco musí být připojena pouze k síti hlavní jednotky Deco přes ethernetový kabel nebo Wi- Fi.

Když Deco pracuje v režimu AP, každá jednotka Deco se může připojit k přednímu modemu / routeru přímo přes ethernetový kabel.

Poznámka: Pokud je Deco v režimu AP, přední modem / směrovač by měl mít funkci NAT.

Například:

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.