Obnovení výchozího výrobního nastavení zařízení TL-WPS510U

User Application Requirement
Updated 10-08-2011 21:37:19 PM 106605
This Article Applies to: 
 Pokud ztratíte spojení se zařízením TL-WPS510U provedením nesprávné konfigurace, je třeba obnovit jeho výchozí výrobní nastavení a znovu ho nakonfigurovat.
Resetování provedete následovně.
 
1.     Odpojte napájecí adaptér od zařízení TL-WPS510U;
2.     Stiskněte a podržte tlačítko Reset na zařízení TL-WPS510U;
3.     Připojte tiskový server k napájení se stále stisknutým tlačítkem Reset alespoň po dobu 7 sekund;
4.     Uvolněte tlačítko Reset a čekejte, až se rozsvítí indikátor LED bezdrátového připojení;
Pokud indikátor bezdrátového připojení pravidelně bliká, zařízení TL-WPS510U dokončilo resetování a v seznamu bezdrátových sítí můžete vidět síť Ad-Hoc s názvem WLAN-PS.

 

From United States?

Get products, events and services for your region.