Jak rozšířit síť pro hosty, když je mezi jednotkami Deco switch?

Když nastavujete
Updated 07-31-2023 11:56:46 AM 214048
This Article Applies to: 

1. Ujistěte se, že tahle verze aplikace Deco a firmware jsou aktuální.

Jestliže máte nějaké otázky, přečtěte si FAQ níže: Jak mohu aktualizovat Deco firmware a bych to měl dělat?

 

2. V topologii dole (Ethernet backhaul) můžete najít, že nemůžete mít přístup k internetu přes dodatečnou síť pro hosty. Tato FAQ má za cíl vám ukázat jak provést konfiguraci přes váš switch a tím vyřešit případně vyřešit problém. Zde vezmeme první topologii (Daisy Chain Network) jako příklad. Hlavní Deco je připojeno k portu 1 a dodatečné Deco je připojeno k portu 5.

 

Guest network

 

Hlavní síť a síť pro hosty jsou odděleny pomocí VLAN. Síť pro hosty je označena a hlavní síť není. VLAN ID pro síť pro hosty je 591 ve výchozím stavu. Můžete ho také nastavit v rozsahu mezi 3-1024.

 

Poznámka: Tlačítko VLAN ID se objeví pouze, když jsou vaše Deca v Ethernet backhaul.

Tím pádem musíte udělat nějaké konfigurace na vašem switchi. Zde vezmeme TP-Link easy smart switch TL-SG105E jako příklad. Jiné switche pracují podobně.

Síť pro hosty a hlavní síť jsou oddělené pomocí VLAN. Síť pro hosty je označená a hlavní síť není. Takže musíte nastavit dvě VLAN na switchi tak, aby obě sítě mohly pracovat normálně.

Krok 1 - Nakonfigurujte VLAN nastavení hlavní sítě

Můžete nastavit VLAN ID jako jakékoli číslo chcete (ne mimo rozsah switche). Zde předpokládáme, že VLAN ID hlavní sítě je 2. A jeho výstupní pravidlo není označeno. Klikněte na VLAN > 802.1Q VLAN. Povolte 802.1Q VLAN Status. Nastavte VLAN jako 2 a jméno VLAN jako hlavní. Poté vyberte Untagged Ports (neoznačené porty):

Capture

 

Krok 2 - Nakonfigurujte VLAN nastavení sítě pro hosty.

VLAN ID sítě pro hosty Deco je 591 ve výchozím stavu a je označeno. Takže vezmeme 591 jako VLAN ID sítě pro hosty. Opakujte kroky, které jste udělali při nastavování hlavní sítě. Pouze si uvědomte, že zde musíte vybrat Tagged ports (označené porty):

Capture2

 

Krok 3 - Nastavte PVID portů připojených k vašemu Decu.

Nastavte to samé jako u VLAN ID hlavní sítě. Klikněte na VLAN > 802.1Q PVID Setting.

Capture3

 

Momentálně jsou všechny konfigurace na vašem switchi dokončeny, takže si můžete užívat. V případě nějakých jiných problémů, kontaktujte podporu TP-Link.

 

Abyste získali více podrobností o každé funkci a konfiguraci, jděte na Download Center a stáhněte manuál k vašemu produktu.

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.