Jak upgradovat ADSL modem / směrovač TP-Link (řešení Broadcom)

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:55 PM 118366
This Article Applies to: 
Poznámka:
  • Abyste vybrali správnou verzi firmwaru, je třeba ověřit verzi hardwaru vašeho zařízení. Upgrade na nesprávný firmware může
    poškodit zařízení a zneplatnit záruku.
  • Po stažení firmwaru z webových stránek společnosti TP-Link  použijte software pro dekomprimaci,
    např. WinZIP nebo WinRAR, k extrahování souboru s firmwarem do složky ;
  • NEPROVÁDĚJTE upgrade firmwaru prostřednictvím bezdrátového připojení;
  • Během upgradu NEVYPÍNEJTE NAPÁJENÍ ani neodpojujte ethernetový kabel;
  • Zapište si veškerá aktuální nastavení jako zálohu a po upgradu je zadejte ručně.
  • Pro upgrade firmwaru je doporučen prohlížeč Internet Explorer (IE).

Krok 1 Přihlaste se k zařízení ADSL modemu / směrovači zadáním adresy http://192.168.1.1 do adresního řádku webového prohlížeče (např. Internet Explorer, Firefox).  Uživatelské jméno i heslo je admin , pokud jste je předtím nezměnili.
 

Krok 2 Klikněte na položku Management (Správa) -> Update Software (Aktualizovat software) a na tlačítko Browse (Procházet) pro výběr firmwaru, který jste již extrahovali do složky.

Krok 3 Klikněte na tlačítko   Update Firmware (Aktualizovat firmware) . Zařízení se po dokončení upgradování automaticky restartuje. Počkejte asi 3 minuty.

Krok 4 Klikněte na položku Device Info (Informace o zařízení) -> Summary (Shrnutí) , a ověřte, zda byl firmware směrovače upgradován

Krok 5 Aby se nové funkce projevily, doporučuje se obnovit zařízení do výchozího továrního nastavení; klikněte na položku Management (Správa) -> Settings (Nastavení) -> Restore Default (Obnovit výchozí) a na tlačítko Restore Default Settings (Obnovit výchozí nastavení).

Krok 6 Po obnovení výrobních nastavení se přihlaste pomocí adresy http://192.168.1.1 a znovu zadejte nastavení, která jste si před upgradováním poznamenali.
Související články:

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.