Jak lze otevřít porty na ADSL modemu / směrovači TP-Link (řešení Trendchip)

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 11-15-2013 21:05:16 PM 112618
This Article Applies to: 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu zařízení (výchozí je 192.168.1.1). Stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo na přihlašovací stránce, výchozí uživatelské jméno i heslo je admin. Kliknutím na tlačítko OK se přihlaste k zařízení.
 
Krok 3 Klikněte na položku Advanced Setup (Rozšířené nastavení) -> NAT a vyberte aktuální virtuální okruh, který používáte.
 
Krok 4 Kliknutím na položku Virtual Server  (Virtuální server) otevřete stránku konfigurace virtuálního serveru.
 
1. Můžete zvolit možnost Application (Aplikace) a vybrat službu v seznamu a poté budou porty pro server zadány do položky automaticky.
 
2. Rovněž můžete zadat název serveru do panelu Application a zadat porty serveru ručně. Tím nakonfigurujete vlastní server.
 
Krok 5 Zadejte IP adresu počítače, ve kterém služba pracuje.
 
Krok 6 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Poznámka:
Je lepší vašemu počítači přidělit statickou IP adresu, aby zadání virtuálního serveru platilo neustále.
 
Související články:

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.