Konfigurace IP QoS ve směrovači TP-Link pro malé a domácí kanceláře

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:55 PM 97666
This Article Applies to: 
 
K čemu funkce funkci IP QoS slouží
 
V běžné domácí síti sdílejí šířku pásma všechny počítače. To znamená, že každý počítač využívající aplikace s vysokými nároky na šířku pásma, například torrent klienty nebo jiný software typu P2P, ovlivní ostatní počítače. To může zahrnovat i negativní dopad na výkon celé sítě. Jak tomu lze předejít?
 
Odpovědí je funkce IP QoS navržená tak, aby minimalizovala dopad způsobený silným zatížením připojení. Pomocí funkce IP QoS můžeme každému počítači přidělit konkrétní minimální nebo maximální šířku pásma, což znamená, že počítače mají na sebe vzájemně menší dopad. Funkci IP QoS můžete nakonfigurovat pomocí následujícího postupu.
 
Konfigurace funkce IP QoS
 
Poznámka:
1.      Funkce IP QoS v zařízení TL-R460 byla přidána ve firmwaru verze 080711. Nejprve upgradujte zařízení TL-R460 na nejnovější firmware. Chcete-li stáhnout nejnovější firmware zařízení TL-R460, přejděte na stránku
../support/download/?a=1&m=TL-R460
 
2.      Pro snadnější správu je vhodnější přidělit místním počítačům statické IP adresy.
 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače v síti LAN a stiskněte klávesu Enter. Výchozí IP adresa směrovače TP-Link je 192.168.1.1.
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin malými písmeny.
 
Krok 3 Klikněte na položku IP QoS na levé stránce a vyberte možnost Enable IP QoS (Povolit IP QoS).
 
Krok 4 Vyberte typ šířky pásma a nakonfigurujte použitou šířku pásma.
 
Bandwidth Type (Typ šířky pásma) - ADSL nebo jiné.Pokud máte připojení k internetu na bázi ADSL, vyberte ADSL. Pokud ne, vyberte jiné.
Bandwidth Apply (Použitá šířka pásma) - Skutečná šířka pásma, kterou vám nabízí poskytovatel připojení k internetu. Pokud například používáte šířku pásma 2 Mbit/s, nakonfigurujte rychlost 2000 kbit/s.
 
Krok 5 Zadejte IP adresu nebo rozmezí IP adres místních počítačů do pole IP Range (Rozmezí IP adres).
 
 
 
IP Range (Rozmezí IP adres) - jedna IP adresa nebo rozmezí IP adres. Když nakonfigurujete jednu IP adresu, počítač s touto IP adresou získá nezávislou danou šířku pásma. Když nakonfigurujete rozmezí IP adres, budou danou šířku pásma sdílet všechny počítače v tomto rozmezí.
 
Krok 6 Vyberte parametr Mode (Režim).
 
 
Mode (Režim) - minimální a maximální šířka pásma
Min Bandwidth (Min. šířka pásma) - Zaručovaná šířka pásma v kterémkoli okamžiku, i když je provoz ve vaší síti velmi silný. V případě požadavku bude počítači přidělena přinejmenším zaručovaná šířka pásma.
Max Bandwidth (Max. šířka pásma) - omezená šířka pásma; pokud je síť nečinná, můžete adekvátně využít nečinnou šířku pásma, ale nepřekročí maximální šířku pásma.
 
Krok 7 Nakonfigurujte minimální nebo maximální šířku pásma dle přesných požadavků.
 
Poznámka :
1. Celková minimální šířka pásma všech pravidel by neměla být větší než hodnota parametru Bandwidth Apply.
2. Maximální šířka pásma v každém pravidle by neměla být větší než hodnota parametru Bandwidth Apply.
Příklad
 
Pokud od vašeho poskytovatele používáte šířku pásma 1 Mbit/s, máte 4 počítače a chcete, aby každý z nich měl k dispozici nezávislou šířku pásma, nakonfigurujte funkci IP QoS dle následujícího schématu.
 
 
Krok 8 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nakonfigurovaná nastavení.
Související článek:

 

From United States?

Get products, events and services for your region.