Proč ukazuje Wi-Fi síť Deco, že není možná internet k dispozici na mém mobilním zařízení, když stojím vedle jednotky Deco?

If Something Goes Wrong
Updated 04-16-2019 13:08:46 PM 83791
This Article Applies to: 

Uživatel může mít problémy s pohybem svých mobilních zařízeních, když se připojuje k Wi-Fi síti Deco. Když se přesouvají po domě, v určitých místech poblíž některé z Deco jednotek mobilní zařízení stále ukazuje “Internet May not Be Available”.

Přestože mobilní zařízení vidí blízkou jednotku Wi-Fi Deco, kontrolka v nastavení Wi-Fi ukazuje plný signál, zařízení je stále připojeno ke vzdálené Wi-Fi Deco. Rychlost vzdálené Deco není dost vysoká na zabezpečení stabilního připojení k internetu. To vysvětluje, proč mobilní zařízení vidí plný signál, ale nemohou se připojit k internetu. Uživatelé se mohou divit, proč jejich se jejich mobilní zařízení nepřepne na bližší Wi-Fi síť Deco, která má očividně lepší signál? Odpověď je "Mobilní zařízení není podporováno 802.11 k&v."

Podporuje Deco M5 802.11k&v standard roaming?

Ano, Deco M5 podporuje standard 802.11k&v roaming, ale pro plné využití výhod 802.11k&v musí být podporován 802.11k&v i na straně klienta (mobilního zařízení). Mobilní zařízení s podporou 802.11k&v by pravidelně prohledalo signály, porovnalo jejich kvalitu a zvolilo, ke které Wi-Fi síti se připojit mnohem chytřeji.

Jak zjistím, jestli moje mobilní zařízení podporuje 802.11k&v roaming?

V současné době nejkvalitnější mobilní telefony na trhu podporují high-end mobile phones . Jestliže si nejste jistí svým zařízením, kontaktujte, prosím, výrobce pro potvrzení.

From United States?

Get products, events and services for your region.