Jak nakonfigurovat Režim bezdrátový router na DSL modemu TP-Link

Configuration Guide
Updated 08-09-2017 15:00:17 PM 4175
This Article Applies to: 

Krok 1: Připojte modem router podle obrázku.

Krok 2: Spusťte webový prohlížeč a jděte na adresu http://192.168.1.1

A    Zvolte si nové heslo v poli New Password pro přístup do webového rozhraní modem routeru a heslo zopakujte v poli Confirm New Password. Poté klikněte na Save.

B    Zvolené heslo opět vyplňte a klikněte na Login pro přihlášení do webového rozhraní.

Krok 3: Jděte v menu na Operation Mode (Provozní mód) a zvolte Wireless Router Mode (Režim bezdrátový router). Klikněte na Save pro uložení.

Potvrďte OK volbu a počkejte na dokončení konfigurace.

Krok 4: Pro další uživatelské nastavení zařízení pokračujte v menu Quick Setup (Rychlé nastavení), klikněte na Next.

A    Zvolte správný region a časovou zónu. Povrďte Next.

B    V Auto-Detect Connection Type ponechejte Yes pro automatickou konfiguraci typu připojení a klinkněte na Next. V případě Dynamic IP stačí opět pouze potvrdit Next.

Pokud modem router detekuje Static IP, vyplňte pole podle údajů, které Vám sdělí poskytovatel připojení k internetu.

 

 

C    Nastavení se týká bezdrátové sítě v pásmu 2.4Ghz. Zvolte název Wi-Fi sítě v poli Wireless Network Name a heslo v poli Password. Klikněte na Next.

D   Nastavení se týká bezdrátové sítě v pásmu 5Ghz. Zvolte název Wi-Fi sítě v poli Wireless Network Name a heslo v poli Password. Klikněte na Next.

E    Potvrďte zvolené nastavení tlačítkem Save.

F    Počkejte na dokončení konfigurace. Hotové nastavení znovu potvrdíte tlačítkem Finish.

 

From United States?

Get products, events and services for your region.