Jak nakonfigurovat rezervování adres na bezdrátovém směrovači TP-Link

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:54 PM 573021
This Article Applies to: 
Když specifikujete rezervovanou IP adresu pro počítač v síti LAN, tento počítač vždy při připojení k serveru DHCP obdrží stejnou IP adresu. Pokud se v síti LAN nacházejí počítače, které vyžadují permanentní IP adresy, nakonfigurujte pro tento účel funkci rezervování adres ve směrovači.
 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1) a stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin malými písmeny.
 
Krok 3 Klikněte na položku DHCP->Address Reservation (Rezervování adres) nalevo a klikněte na tlačítko Add New (Přidat novou).
 
 
Krok 4 Zadejte MAC adresu a IP adresu a položku Status (Stav) nastavte na Enabled (Povoleno).
 
 
MAC Address: (MAC adresa:) MAC adresa počítače, kterému chcete rezervovat IP adresu
Reserved IP Address: (Rezervovaná IP adresa:) IP adresa, která bude počítači rezervována směrovačem
Status : (Stav:) Stav této položky je buď Enabled (Povoleno), nebo Disabled (Zakázáno)
 
Poznámka:
1.   Formát MAC adresy je XX-XX-XX-XX-XX-XX.
2.     Pokud neznáte MAC adresu svého počítače, zjistíte ji pomocí následujícího postupu.
(1) Klikněte na nabídku Start->Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu Enter.
(2) Zadejte v okně s příkazovým řádkem příkaz ipconfig/all a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se MAC adresa a další informace o tomto počítači.
 
 
Krok 5 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Poté počítač, jehož MAC adresa je 00-0A-EB-00-23-11, vždy po připojení ke směrovači obdrží IP adresu 192.168.1.100.

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.