Jak nainstalovat tiskový server TP-Link pomocí standardního portu TCP/IP v systémech Windows 2000 a XP

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:54 PM 42449
This Article Applies to: 
Proveďte postup pro přidání tiskového serveru prostřednictvím standardního portu TCP/IP.
 
Krok 1 Klikněte na nabídku Start->Tiskárny a faxy->Tiskárny.
 
Krok 2 Dvakrát klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu.
 
Krok 3 Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Další.
 
Krok 4 Zobrazí se okno Místní nebo síťová tiskárna .
 
 
-Ujistěte se, že je vybrána možnost Místní tiskárna
-Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu typu Plug and Play
 
Krok 5 Klikněte na tlačítko Další.
 
Krok 6 Otevře se okno Vybrat port tiskárny .
 
 
-Vyberte možnost Vytvořit nový port
- V rozevíracím seznamu Typ portu vyberte možnost Standard TCP/IP Port
 
Krok 7 Klikněte na tlačítko Další.
 
Krok 8 Na úvodní obrazovce znovu klikněte na tlačítko Další.
 
Krok 9 Otevře se okno Přidat standardní port tiskárny TCP/IP .
 
 
-Do pole Název či adresa IP tiskárny zadejte IP adresu tiskového serveru. Výchozí IP adresa je 192.168.0.10.
-Pole Název portu bude vyplněno automaticky.
 
Krok 10 Klikněte na tlačítko Další
 
Krok 11 Otevře se okno Jsou vyžadovány dodatečné informace o portu .
 
 
-Vyberte možnost Vlastní
-Klikněte na tlačítko Nastavení
 
Krok 12 Otevře se okno Konfigurovat sledování standardního portu TCP/IP .
 
Pomocí protokolu LPR
 
 
-V části Protokol vyberte možnost LPR
-Do pole Název fronty zadejte lp1
-Zaškrtněte políčko Povolit počítání bajtů protokolu LPR (kvůli chybě v protokolu LPR systému Windows některé tiskové servery nepřijímají úlohy, pokud není povoleno počítání bajtů).
 
Pomocí protokolu Raw
 
 
-V části Protokol vyberte možnost Raw
-Do pole Číslo portu  zadejte 9100
 
Krok 13 Klikněte na tlačítko OK.
 
Krok 14 Klikněte na tlačítko Další.
 
Krok 15 Klikněte na tlačítko Dokončit.
 
Krok 16 V okně se zobrazí všechny ovladače, vyberte ten správný.
 
1. V okně vyberte vhodný název (při vytváření více definic tiskáren pro přehlednost použijte název fronty).
 
2. Zachovejte stávající ovladač, pokud to potřebujete.
3. V okně Vytisknout zkušební stránku můžete provést test tisku.
4. Klikněte na tlačítko Další.
5. Klikněte na tlačítko Dokončit.

 

From United States?

Get products, events and services for your region.