Nastavení rodičovské kontroly na TP-Link Deco M5

Když nastavujete
Updated 05-20-2019 09:19:50 AM 314750
This Article Applies to: 

Co je rodičovská kontrola Deco?

Rodičovská kontrola vám umožňuje filtrovat online obsah pro vaše děti, kontrolovat, kdy mají přístup k internetu, omezit celkový čas, který každý den stráví online, a sledovat webové stránky, které navštíví a aplikace, které používají.

Zde je podrobný popis nastavení.

Krok 1: Spusťte aplikaci.

 

Krok 2: Přihlaste se nebo klepněte na Sign Up pro nastavení TP-Link ID.

 

Krok 3: Klepněte na "Paretal Controls".

 

Krok 4: Klepněte “Add New Profile”.

 

 

Krok 5: Přidělte profilu jméno. Budete potřebovat pro každé dítě jeden profil.

 

 

Krok 6: Rodičovská kontrola vám umožňuje seskupit zařízení dětí do různých úrovní filtrů určených věkem: Child, Pre-Teen, Teen and Adult. Kategorie, které jsou nevhodné pro odpovídající věkovou skupinu, jsou blokovány.

图片4

 

Krok 7: Vyberte přednastavenou úroveň filtru a uvidíte kategorie jednotlivých úrovní filtru. Filtry můžete nastavit podle potřeby. Klepnutím na ikonu „+“ zablokujete další kategorie a klepnutím na ikonu „-“ vyloučíte některé kategorie. Filtry bez „+“ nebo „-“ nelze změnit.

图片5

 

Krok 8: Můžete také klepnout na APPS / WEBSITES a přidat aplikace nebo webové stránky, které chcete zablokovat. Jakmile dokončíte nastavení filtrů a blokování aplikací/stránek, klepněte na "Next".

图片6

Poznámka: Vzhledem ke stabilitě systému jsme omezili počet aplikací / webových stránek. V každém profilu nesmí překročit 32, jinak nebude fungovat celý rodičovský zámek.

Chcete-li smazat další aplikace / webové stránky, klikněte na pravé horní tlačítko Upravit a na pravé straně webu se zobrazí červené tlačítko. Klikněte na něj a web bude odstraněn

图片7 图片8

 

Krok 9: Nastavte své "Access" dny a časové limity.

Rodičovská kontrola může nastavit denní limity celkového času, který děti mohou každý den strávit online. Navíc je můžete zastavit v přístupu k internetu mezi zadanými časy.

 

 

Krok 10: Nastavte profilům "Bed Time" a poté klepněte na "Next".

 

Poznámka: Chcete-li upravit dny v týdnu a nastavení víkendu, můžete klepnout na položku "Weekdays s Weekend".

 

 

Krok 11: Přidejte zařízení k profilům. Tato zařízení kolektivně sdílejí povolený přístupový čas. Jakmile budete hotoví, klepněte na "Done".

 

 

Krok 12: Po dokončení celého procesu se zobrazí seznam profilů. Můžete klepnout na tlačítko „Pause“ a všechna zařízení v tomto profilu nebudou mít přístup k Internetu.

 

Poznámka: Můžete přidat až 16 profilů.

Klepněte na profil a můžete spravovat profil, včetně filtrů / časových kontrol / zařízení ( Filter Level/ Time Controls / Devices ). Můžete také zkontrolovat dobu, po kterou zařízení v tomto profilu strávili online a webové stránky, které byly zobrazeny v aplikaci Insights.

 

Poznámka: Existuje také omezení počtu zařízení každého profilu. Nesmí překročit hodnotu 16. Pokud vaše rodičovská kontrola nefunguje, může s tím souviset.


Pokud potřebujete zařízení odstranit, přihlaste se do profilu a zobrazí se možnost "Devices". Klikněte na něj a uvidíte seznam zařízení v tomto profilu. Stačí kliknout na tlačítko vpravo od zařízení, které chcete z tohoto profilu odebrat, a pak bude odebráno.

图片14图片15

 

Tipy:

Otázka: Ačkoli jsem nenavštívil blokovanou stránku, webové stránky se stále zobrazují v Messages/Antivirus History. Nebo nemohu mít přístup k Internetu ani v případě, že čas strávený v režimu online nedosáhne omezení.

Odpověď: Zkontrolujte, zda neběží na pozadí nějaká webová stránka nebo aplikace.

 

Otázka: Proč nefunguje rodičovská kontrola?

Odpověď: Zkontrolujte prosím počet zařízení a Apps/Websites stránek zablokovaných v každém profilu, abyste jste zjistili, zda toto omezení se překročilo či nikoli. Můžete také vytvořit nový profil a provést srovnávací test.

 

Pokud chcete bližší informace o každé funkci a konfiguraci, prosím přejděte na Download Center pro stažení příručky k produktu.

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.