Změna nastavení vaší bezdrátové sítě pomocí vašeho Deco M5

When You Set Up
Updated 03-19-2019 07:32:25 AM 370641
This Article Applies to: 

Spusťte aplikaci Deco.

 

Přihlaste se nebo klepněte na Sign Up pro nastavení TP-Link ID. *Poznámka: Jestliže jste již přihlášeni, tato obrazovka bude přeskočena.

Klepněte v Menu na ikonu .

Klepněte na "Wi-Fi".

V nastavení Wi-Fi máte tři možnosti: Hlavní síť (Main Network), Síť pro hosty (Guest Network) a Zatřes a sdílej (Shake to share).

Hlavní síť (Main Network):

Změňte SSID a Heslo (Password), poté klepněte na "Save". Můžete také skrýt tuto relaci, jestli chcete.

2. Síť pro hosty (Guest Network) (jestli je použita):

Změňte SSID a Heslo (Password) a klepněte na "Save".

3. Zatřes a sdílej (Shake to Share):

Zatřeste svým telefonem, zvolte síť pro sdílení, zvolte metodu sdílení a s kým má být síť sdílena.

   

Looking for More

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.