Jaké zprávy mi aplikace Deco pošle?

Further Assistance
Updated 03-18-2019 13:24:46 PM 29504
This Article Applies to: 

Message Center vám umožní vidět důležité zprávy, které mohou být přístupné kdykoli klepnutím na tlačítko Message Center v pravém horním rohu aplikace.

Budou posílány tři druhy zpráv:

  • Nové zařízení.
  • Aktualizace firmwaru.
  • Měsíční zpráva.

Looking for More

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.