Jak mohu resetovat nebo restartovat systém Deco Whole-Home Wi-Fi?

Další pomoc
Updated 03-15-2019 14:03:10 PM 736594
This Article Applies to: 

Můžete pohodlně resetovat nebo restartovat svůj systém Deco Whole-Home Wi-Fi, fyzicky tlačítkem Reset nebo prostřednictvím aplikace Deco.

Resetování jednotky Deco:

Z řídicího panelu v aplikaci Deco klepněte na jednotku Deco, kterou chcete resetovat, a poté klepněte na tlačítko v pravém horním rohu. Klepnutím na tlačítko Remove resetujete jednotku Deco. Alternativně můžete stisknout tlačítko Reset, které se nachází na dně jednotky Deco po dobu 1s pro jeho resetování.

Tip: Chcete-li resetovat všechny jednotky Deco pomocí aplikace Deco, je lepší nejprve odstranit expanzivní jednotky a pak primární jednotku.

Restartování jednotky Deco:

Klepněte na jednotku Deco, kterou chcete restartovat v řídicím panelu v aplikaci Deco, a poté klepněte na tlačítko v pravém horním rohu. Klepnutím na tlačítko Reboot restartujete jednotku Deco. Alternativně můžete jednotku Deco odpojit a znovu ji připojit a restartovat.

 

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.