Jak mám nastavit Deco se současným modemem?

Before You Buy
Updated 03-14-2019 13:15:04 PM 89920
This Article Applies to: 

Modem je zařízení, které připojuje váš domov k internetu. Existují tři druhy modemů.

  • DSL modem má RJ11 zásuvku pro připojení ke standardní telefonní lince.
  • Kabelový modem poskytuje širokopásmový přístup k internetu prostřednictvím koaxiálního kabelu.
  • Kombo router je kombinací modemu a routeru.

Deco můžete propojit s výše uvedenými druhy modemů.

Jestliže máte DSL nebo kabelový modem, zvolí Deco typ připojení během nastavování a upozorní vás, jestliže bude potřeba nějaký vstup od vás.

Jestliže nemáte modem, budete možná schopni získat internet přímo  z ethernet zássuvky nebo přivedeného ethernet kabelu.

Deco detekuje typ připojení k internetu během procesu nastavení a nechá vás zadat odpovídající informace, jestliže bude potřeba.

Looking for More

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.