Jak se přihlásit k webovému nástroji (na stránku správy) DSL modemu / směrovače TP-Link

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:52 PM 937554
This Article Applies to: 
 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače v síti LAN (výchozí IP adresa směrovače TP-Link je 192.168.1.1) a poté stiskněte klávesu Enter.
Poznámka : pokud je adresa 192.168.1.1 nepřístupná, zkontrolujte IP adresu vašeho počítače nebo změňte konfiguraci IP adresy počítače .
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
Poznámka :
1.Pokud se zobrazí zpráva chyba serveru - 401, znamená to, že jste zadali nesprávné uživatelské jméno nebo heslo.
V případě, že jste zapomněli nastavené uživatelské jméno nebo heslo, je třeba obnovit výchzí výrobní nastavení počítače.
 
2. Pokud se stránka pro přihlášení nezobrazuje, prostudujte téma Proč se nelze přihlásit k webovému nástroji / na stránku správy DSL směrovače TP-Link , kde můžete vyhledat řešení problému.
 
Související články:

 

From United States?

Get products, events and services for your region.