Jak upgradovat ADSL modem / směrovač TP-Link (řešení Trendchip)

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:51 PM 142004
This Article Applies to: 
Poznámka:
  • Pro výběr správné verze firmwaru ověřte verzi hardwaru vašeho zařízení. Upgrade na nesprávný firmware může
    poškodit zařízení a zneplatnit záruku.
  • Po stažení firmwaru z webových stránek společnosti TP-Link  použijte software pro dekomprimaci, např.
    WinZIP nebo WinRAR, a extrahujte soubor firmwaru do složky;
  • NEPROVÁDĚJTE upgrade firmwaru prostřednictvím bezdrátového připojení;
  • Během upgradu NEVYPÍNEJTE NAPÁJENÍ ani neodpojujte ethernetový kabel;
  • Zapište si veškerá aktuální nastavení jako zálohu a po upgradu je zadejte ručně.
  • Pro upgrade firmwaru je doporučen prohlížeč Internet Explorer (IE).

Krok 1 Přihlaste se k ADSL modemu / směrovači zadáním adresy http://192.168.1.1 do adresního řádku webového prohlížeče (např. Internet Explorer, Firefox).   Uživatelské jméno i heslo je admin , pokud jste je předtím nezměnili.
 
Krok 2 Klikněte na položku   Maintenance (Údržba) -> Firmware a kliknutím na tlačítko Browse (Procházet) vyberte firmware, který jste již extrahovali do složky.
Krok 3 Klikněte na tlačítko   UPGRADE (Upgradovat). Zařízení se po dokončení upgradování automaticky restartuje. Počkejte asi 3 minuty.

Krok 4 Klikněte na položku Status (Stav) -> Device Info (Informace o zařízení) a přesvědčte se, zda byl firmware směrovače upgradován.
Krok 5 Aby se nové funkce projevily, je třeba obnovit výchozí výrobní nastavení zařízení; klikněte na položku Maintenance -> SysRestart (Restartování systému) , vyberte možnost Factory Default Settings (Výchozí tovární nastavení) a klikněte na tlačítko RESTART .
Krok 6 Po obnovení výrobních nastavení se přihlaste pomocí adresy http://192.168.1.1 a znovu zadejte nastavení, které jste si před upgradováním poznamenali.
Související články:

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.