Homepage > Blog > Wi-Fi 6E přivede Wi-Fi do nové éry

Wi-Fi 6E přivede Wi-Fi do nové éry

Podle TP-Link Editorial Group

Rok 2020 představuje milník ve vývoji mobilních sítí, neboť je synonymem rychlého rozvoje standardu 5G a zařízení kompatibilních s tímto standardem. Na začátku roku 2020 jsme byli svědky vzrušujících novinek v odvětví bezdrátových sítí: představení pásma 6 GHz.

 

Kořeny standardu Wi-Fi 6E sahají až do roku 2018, kdy Federální komise pro komunikaci (FCC) navrhla bezlicenční využívání nového pásma 5 925 až 7 125 MHz. Vysílání Wi-Fi v pásmu 6 GHz bylo oficiálně zahájeno v minulém roce po opětovném posouzení příslušných podmínek.

Přidání 6GHz spektra výrazně zvýší výkon bezdrátových sítí a pomůže standardu Wi-Fi 6 splnit zamýšlený účel, tzn. zvýšit kapacitu a omezit rušení bezdrátových sítí. Proč je pásmo 6 GHz nezbytné pro Wi-Fi 6? V původním návrhu standard Wi-Fi 6 využívá pásma 2,4 a 5 GHz. Avšak to by nezabránilo zahlcení sítí, neboť dřívější Wi-Fi standardy používají pásmo 2,4 GHz anebo 5 GHz. A navzdory zavedení technologií jako OFDMA a MU-MIMO dochází ke zvyšování objemu souběžných datových přenosů. Tato situace se ale dramaticky změní, jakmile se zpřístupní pásmo 6 GHz pro bezlicenční využívání.

 

Plný potenciál standardu Wi-Fi 6 spočívá ve zvýšení rychlosti a snížení latence, neboť nemusí sdílet spektrum se staršími zařízeními (zařízeními používajícími standardy 802.11ac, 802.11n nebo dřívější). Dokáže rovněž uspokojit poptávku po masivním nárůstu počtu zařízení využívajících internetové připojení v budoucnu a rostoucí potřebu kvalitnějších Wi-Fi sítí.

 

Když hovoříme o rychlosti, máme na mysli rychlost propustnosti. Ve srovnání s 80MHz kanálem v pásmu 5 GHz nové pásmo 6 GHz poskytuje 160MHz kanál, a tím i dvojnásobnou rychlost propustnosti. Nicméně starší zařízení ukrajují šířku pásma a způsobují rušení v pásmu 5 GHz. Když uživatelé bezdrátových sítí Wi-Fi 6E budou moci exkluzivně využívat pásmo 6 GHz, mohou dosáhnout ve skutečnosti mnohem více než dvojnásobných rychlostí.

 

Latence je další rozhodující vlastnost, když hovoříme o standardu Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6 rovněž používá pásma 2,4 a 5 GHz. Zařízení kompatibilní s Wi-Fi 6 musí při datových přenosech soupeřit se staršími zařízeními. Všudypřítomné prodlevy stojí v cestě dalšímu vývoji zařízení, jako jsou IoT přístroje, VR zařízení a AR náhlavní soupravy. Avšak standard Wi-Fi 6E snižuje prodlevy a zlepšuje možnosti využití ve výše uvedených oblastech.

 

Důležitost nového pásma nespočívá pouze v lepších bezdrátových sítích. Nové pásmo ocení rovněž celé mobilní 5G odvětví. S častějším používáním 5G kompatibilních mobilních zařízení si internetoví uživatelé zvykají na vyšší přenosové rychlosti ve venkovních sítích. A stejné požadavky budou klást i na vnitřní sítě.

 

Mobilní operátoři ale budou jen obtížně plnit očekávání zákazníků, neboť uvnitř většiny budov se budou potýkat s nedostatečným pokrytím. Příchod standardu Wi-Fi 6E sníží břímě operátorů a zajistí plynulý přechod mezi vnitřními a venkovními sítěmi.

 

Navzdory ohromujícím výhodám v podobě vysoké rychlosti má i určité nedostatky. Například pásmo 6 GHz má relativně menší pokrytí ve srovnání s pásmy 2,4 a 5 GHz. Je to proto, že pásmo 6 GHz má vyšší frekvenci, která obtížněji proniká pevnými objekty, jako jsou zdi a stropy.

 

Zpřístupnění pásma 6 GHz pro bezlicenční používání představuje proveditelné řešení pro uspokojení spotřebitelské poptávky po větším počtu připojených zařízení. Je zcela evidentní, že toto nové kmitočtové pásmo nasměruje vývoj Wi-Fi komunikací do nové éry.

 

 

TP-Link Editorial Group

Recommended Article

From United States?

Get products, events and services for your region.