Λήψεις για TL-SG2424 V2

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V2

>How to find the hardware version on a TP-Link device?

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

  • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
  • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally V1.x=V1)
    How to find the hardware version on a TP-Link device?
  • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
  • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
  • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
  • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.
TL-SG2424_V2_150714
Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-07-14 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.84 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug fixed:
1.fixed the bug that the upgrade process is slow or even failed when managing the device with IPv6 address.
2.solve the problem that the IPv6 ready log can not pass the self test.
3.solve the problem that the SSL protocol can not be configed to SSL v3 by the SNMP

Notes:

1.For TL-SG2424_v2.
2. Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.
3. Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you needn't configure your device again after upgrading.

TL-SG2424_V2_150602
Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-06-02 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.83 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:

1.Improved security level.
2.Added the switch to select SSL versions,including SSL3.0 and TLS1.0.
3.Added the switch for telnet,http,https.Http and https interfaces can not be shutdown simultaneously.
4.Added the switch for encryption algorithms of SSH and SSL.
5.Configuration by different management interfaces are divided by TCP port independently.

Bug fixed:
1.Fixed the bug that the last number port PVID can not be modified.
2.Fixed the bug that SNMP process crashes down when walking public MIB.
3.Fixed the bug that short time invalid division of broadcast domains before the completion 
of port initialization.

Notes:

1. For TL-SG2424_V2
2. Your device’s configuration won't be lost after upgrading,which means you needn't to configure your device again after upgrading

TL-SG2424_V2_140626
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-06-26 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.82 MB

Modifications and Bug Fixes:

  1. First firmware released.

Notes:

For TL-SG2424 V2

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου

Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-05-20 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 130.26MB
Operating System: Windows XP/VIista7/8/10

Notes:

1. Supported Web Browser: Mozilla Firefox 32(or above), Google Chrome37(or above),Opera 24(or above),Microsoft Internet Explorer 8-11.
2. We recommend deploy TPNMS on a 64-bit Operating System and the Local Disk installed should have at least 4 GB Free Space to guarantee the software stability.

Αρχεία MIBs

Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-07-14 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 88 KB
Operating System: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

Notes:

For TL-SG2424_V2_150714

Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-06-02 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 82 KB
Operating System: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/Mac/Linux

Notes:

For TL-SG2424_V2_150602

Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-06-26 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 72 KB
Operating System: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/Mac/Linux

Notes:

For TL-SG2424_V2_140626 and subsequent versions

Εξομοιωτές

Έκδοση Υλικολογισμικού
Working Mode
Γλώσσα
150717
-
Αγγλικά
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.