Λήψεις για TL-SG2424 V1

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V1

>How to find the hardware version on a TP-Link device?

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally V1.x=V1)
  How to find the hardware version on a TP-Link device?
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.
TL-SG2424_V1_150713
Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-07-13 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.80 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:

1.Improved the security level. 2.Add the switch to select SSL versions, including SSL 3.0 and TSL 1.0 
3.Add the switch for telnet, HTTP and HTTPS.HTTP and HTTPS can not be shutdown at the same time. 
4.Add the switch for encryption algorithms of SSH and SSL.
5.Configuration by different management interfaces are divided by TCP port independently. 

Bug fixed:   
1.Fixed the bug that SNMP process crashes down when walking public MIB.
2.Fixed the bug that the last number port PVID can not be modified.

Notes:

1.For TL-SG2424_v1
2. Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.
3. Your device's configuration would not be lost after upgrading, which means you need not configure your device again after upgrading.

TL-SG2424_V1_141218
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-12-18 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.77 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. New Features/Enhancement:
  (1)Improved access-list command in config-if-range mode.
  (2)Improved traffic statistics function.
  (3)Improved the performance of Loopback detection.
  (4)Optimized VLAN features.
  (5)Optimized description entry features.
  (6)Enhancement in supporting for dot1dTp and dot1qTp in BRIDGE-MIB and Q-BRIDGE-MIB.
  (7)Enhancement in mib files.
 2. Bug Fixed:
  (1)Fix the bug of CPU 100% occupied and inaccessible management page within a short period after working for 10 days.
  (2)Fix the bug of the unallowed space input for VLAN name.
  (3)Fix the bug of several returning value errors of the sub-nodes in MIB public library Interface node.

Notes:

For TL-SG2424 V1
Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.
Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you needn't to configure your device again after upgrading.
TL-SG2424_V1_140825
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-08-25 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.76 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Added 802.1X feature;
 2. Edited MIB files.

Notes:

For TL-SG2424 V1

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου

Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-05-20 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 130.26MB
Operating System: Windows XP/VIista7/8/10

Notes:

1. Supported Web Browser: Mozilla Firefox 32(or above), Google Chrome37(or above),Opera 24(or above),Microsoft Internet Explorer 8-11.
2. We recommend deploy TPNMS on a 64-bit Operating System and the Local Disk installed should have at least 4 GB Free Space to guarantee the software stability.

Αρχεία MIBs

Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-07-13 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 81 KB
Operating System: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

Notes:

For TL-SG2424_V1_150713

Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-12-18 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 75 KB
Operating System: Windows XP/Window 2003/ Windows Vista/Windows 7/Windows 8

Notes:

For TL-SG2424_V1
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-08-25 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 75 KB
Operating System: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/Mac/Linux

Notes:

For TL-SG2424_V1_140825 and subsequent versions
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-06-05 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 74 KB
Operating System: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/Mac/Linux

Notes:

For TL-SG2424 V1 140605 and subsequent versions.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-01-15 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 3.17 MB
Ημερομηνία Έκδοσης: 2013-04-28 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.74 MB

Εξομοιωτές

Έκδοση Υλικολογισμικού
Working Mode
Γλώσσα
120528
-
Αγγλικά
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.