Cách định cấu hình trước cài đặt WAN trên Omada Controller (v5 trở lên)

Hướng dẫn cấu hình
Updated 08-18-2022 08:59:56 AM 46141
This Article Applies to: 

Trong một số trường hợp, bạn có thể có Omada EAP và Switch nhưng không có Gateway Omada trong mạng và bạn muốn thay thế router ban đầu bằng gateway Omada. Bạn có thể làm theo bài viết này để định cấu hình trước cài đặt WAN trước khi sử dụng gateway Omada.

 

Cấu Hình

Bước 1. Bật Ghi đè cài đặt WAN, chọn kiểu gateway và cấu hình số cổng WAN.

Đăng nhập Omada controller, vào Settings-Wired Networks-Internet, bạn sẽ thấy trang như bên dưới.

Theo mặc định, Ghi đè cài đặt WAN (WAN Settings Overrides) bị Tắt. Vui lòng kích hoạt nó để có được trang như bên dưới.

 

Chọn cổng tương ứng trong Gateway Model và cấu hình các cổng WAN theo yêu cầu. Nhấp vào Apply để lưu cấu hình.

Lưu ý: Khoảng thời gian phát hiện trực tuyến được sử dụng cho tính năng Sao lưu liên kết. Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng này, bạn có thể tắt tính năng này.

 

Bước 2. Thiết lập cài đặt WAN

Tiếp theo, bạn có thể chọn loại kết nối tương ứng và nhập thông tin do ISP cung cấp bên dưới.

 

Sau khi cấu hình, nhớ nhấp nút Apply ở cuối trang để lưu cấu hình.

Lưu ý: Nếu bạn không biết dạng kết nối và thông tin dạng thông tin tương ứng, vui lòng kết nối với ISP của bạn hoặc kiểm tra nó trong gateway trước.

 

Bước 3. Nhận Gateway Omada

Vui lòng tham khảo bài viết để nhận gateway Omada.

 

Để biết thêm thông tin về mỗi tính năng và cấu hình vui lòng truy cập vào Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng của sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.