Hướng Dẫn Nâng Cấp Omada Controller

Đọc hướng dẫn và xác định đường dẫn nâng cấp, sau đó làm theo các bước được cung cấp để nâng cấp controller của bạn, điều này duy trì cấu hình của bạn và giảm thời gian ngừng nâng cấp tổng thể.

Nâng Cấp Đường Dẫn và Cân Nhắc Phiên Bản

Bất kể bạn đang sử dụng loại Omada Controller nào, bạn có thể nâng cấp nó lên các dạng Omada SDN Controller 4.1.5 khác nhau.

Phiên Bản Cũ
SoftWare Controller

Omada Software Controller

Phát hành 3.1.4 hoặc cao hơn

HardWare Controller

Omada Hardware Controller

OC200: Phát hành 1.2.0 hoặc cao hơn

 
Mới Phát Hành
SoftWare Controller

Omada SDN Software Controller

Phát hành 4.1.5

HardWare Controller

Omada SDN Hardware Controller

OC200: Phát hành 1.7.0

OC300: Phát hành 1.0.0

CloudBased Controller

Omada Cloud-Based Controller

Sắp Ra Mắt

Nếu bạn hiện đang sử dụng phiên bản cũ hơn Omada Software Controller, Phát hành 3.1.4 (Omada Hardware Controller, Phát hành 1.2.0), trước tiên bạn cần nâng cấp lên một trong các bản phát hành được liệt kê ở trên, sau đó làm theo quy trình nâng cấp trong này hướng dẫn.

Kiểm Tra Danh Sách Tương Thích

Omada SDN Controller chỉ có thể định cấu hình và quản lý các thiết bị có firmware được hỗ trợ.

Xem Danh Sách Tương Thích Omada SDN để kiểm tra xem thiết bị của bạn có tương thích với Omada SDN Controller hay không. Vui lòng nhấp vào hình ảnh thiết bị và kiểm tra xem bạn có firmware mới nhất hay không. Nếu không, hãy tải xuống firmware mới nhất và làm theo hướng dẫn để nâng cấp nó.

 

Cập Nhật Tính Năng

Hai cấp độ thay đổi tính năng mà bạn nên chú ý khi nâng cấp controller: các tính năng được cấu hình và các tính năng được điều chỉnh.

1. Các tính năng được cấu hình

Các tính năng này sẽ yêu cầu cấu hình thủ công. Nói cách khác, đây là những tính năng có giải pháp tương ứng trực tiếp, nhưng vì nhiều lý do không thể tự động nâng cấp.

Kiểm soát không dây > Kiểm soát truy cập

Kiểm soát truy cập đã được cập nhật lên ACL trong module Bảo mật mạng trong Omada SDN Controller 4.1.5. Tính năng mới có thể được áp dụng cho các máy khách hoặc nhóm cụ thể có lưu lượng truy cập đi qua gateway, switch và EAP.

Nếu bạn muốn khôi phục cấu hình Kiểm soát truy cập, hãy đi tới Settings > Network Security > ACL và cấu hình các quy tắc EAP ACL theo cách thủ công sau khi nâng cấp.

Kiểm Soát Không Dây > Cổng (Portal)

Portal đã được cải tiến trong Omada SDN Controller 4.1.5, có thể có hiệu lực trên SSID và mạng LAN. Chỉ cho phép một portal cho một trang web và hỗ trợ một loại xác thực (bao gồm Không xác thực, Mật mã đơn giản, Điểm phát sóng, Máy chủ RADIUS bên ngoài và Máy chủ portal ngoài). Đối với Hotspot, bạn có thể chọn một hoặc nhiều chế độ xác thực từ Voucher, Local User, SMS, RADIUS và Facebook.

Nếu bạn muốn khôi phục cấu hình Portal, hãy đi tới Cài đặt > Xác thực và cấu hình Portal theo cách thủ công sau khi nâng cấp.

Kiểm soát không dây > Chính sách xác thực miễn phí

Chính sách xác thực miễn phí đã được thay đổi thành Chính sách miễn phí xác thực như là một tính năng cấp dưới của Portal trong Omada SDN Controller 4.1.5, có thể cho phép một số ứng dụng khách truy cập internet mà không cần xác thực Portal.

2. Các tính năng được điều chỉnh

Đây là những tính năng đã được điều chỉnh hoặc thay thế bằng thiết kế mới.

Kiểm soát không dây > Người lập lịch
Kiểm soát không dây > Nhóm lập lịch

Hai module được điều chỉnh thành module Hồ sơ trong Omada SDN Controller 4.1.5, cung cấp cách tiếp cận linh hoạt và thiết thực hơn để tùy chỉnh và liên kết Phạm vi thời gian.

Insight > AP Giả Mạo Không Đáng Tin Cậy
Insight >AP Giả Mạo Đáng Tin Cậy

Hai module được điều chỉnh trong Omada SDN Controller 4.1.5. Phát hiện AP giả mạo có thể quét tất cả các kênh để phát hiện tất cả các AP lân cận bằng một cơ chế được tối ưu hóa, nhưng sẽ không sắp xếp các AP giả mạo thành Đáng tin cậy hoặc Không đáng tin cậy trong bản phát hành mới, điều này giúp đơn giản hóa cấu hình.

Cài đặt trang > Cài đặt nhật ký

Đối với các phiên bản cũ, bạn cần đặt cả địa chỉ email của người gửi và người nhận để nhận nhật ký hệ thống và đặt Chế độ thời gian để xác định nhật ký hệ thống sẽ được gửi vào một thời điểm hoặc khoảng thời gian cụ thể. Với Máy chủ Mail được định cấu hình trên module Controller, Omada SDN Controller 4.1.5 có thể gửi email để đặt lại mật mã của bạn, thông báo đẩy và gửi nhật ký hệ thống. Và các bản ghi hệ thống sẽ được tự động gửi qua email vào hộp thư được liên kết với tài khoản quản trị viên theo định kỳ.

Cài đặt Controller > Tài khoản người dùng

Các vai trò phân cấp của quản trị viên hệ thống đã được xác định lại. Người quản trị hệ thống của controller cũ có ba loại vai trò với mức độ ưu tiên giảm dần: Người quản trị (bao gồm Người quản trị gốc), Người điều hành và Người quan sát. Tương ứng, ba vai trò của bản phát hành mới là Quản trị viên chính, Quản trị viên và Người xem.

SDN controller nào bạn muốn nâng cấp lên?

Omada SDN Controller cung cấp các giải pháp triển khai đa dạng. Có ba bộ điều khiển khác nhau, nhưng chúng phục vụ cùng một mục đích trong việc quản lý và giám sát mạng.

Bạn đang sử dụng controller nào?

Quy Trình Nâng Cấp

 
1. Sao lưu controller hiện tại của bạn.
 • Bước 1

  Vào Controller Settings > Backup&Restore.

  Step1

 • Bước 2

  Chọn khoảng thời gian tính theo ngày mà dữ liệu sẽ được sao lưu trong danh sách thả xuống Sao lưu dữ liệu được giữ lại. Ví dụ: với 7 ngày được chọn, dữ liệu chỉ trong 7 ngày gần đây sẽ được sao lưu.

 • Bước 3

  Nhấp vào Sao lưu để lưu cấu hình và dữ liệu hiện tại trong controller dưới dạng tập tin sao lưu.

2. Gỡ cài đặt controller hiện tại của bạn.
 • Bước 1

  Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ của máy chủ controller, hãy nhập Control Panel và chọn nó từ kết quả. Chọn Programs > Programs and Features.

  Nhấn và giữ (hoặc nhấp chuột phải) vào chương trình bạn muốn gỡ bỏ và chọn Gỡ cài đặt. Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Step1

 • Bước 2

  Nhấp vào Không để loại bỏ hoàn toàn tất cả dữ liệu của controller.

  Step2

3. Cài đặt Omada Software Controller 4.1.5.
 • Bước 1

  Chạy tập tin cài đặt và làm theo trình hướng dẫn để cài đặt Omada SDN Controller. Tập tin cài đặt có thể được tải xuống từ https://www.tp-link.com/en/support/download/omada-software-controller/.

 • Bước 2

  Khởi chạy Omada SDN Controller và làm theo hướng dẫn từng bước để hoàn tất Cài đặt nhanh. Sau khi trình hướng dẫn kết thúc, màn hình đăng nhập sẽ xuất hiện. Nhập tên người dùng và mật mã bạn đã tạo và nhấp vào Log in.

4.Nhập tập tin sao lưu của controller trước đó.
 • Bước 1

  Vào Settings > Maintenance > Backup & Restore.

  Step1

 • Bước 2

  Nhấp vào Browse để định vị và chọn tập tin sao lưu của controller trước đó. Sau đó nhấp vàoRestore để tải tập tin lên.

5. Nâng cấp các thiết bị trong Omada SDN Controller.
 • Bước 1

  Sau khi các tập tin sao lưu được nhập, thiết bị sẽ được controller tự động phát hiện và chấp nhận. Đi tới Thiết bị và nhấp Upgrade Icon để nâng cấp từng thiết bị một. Hoặc bạn có thể nhấp Start Rolling Upgrade để nâng cấp thiết bị hàng loạt.

  Step1

 • Bước 2 (Tùy chọn)

  Để thực hiện nâng cấp tùy chỉnh, bạn có thể nhấp vào mục nhập của thiết bị để mở cửa sổ Properties, nhấp vào Cấu hình và sau đó bạn có thể nâng cấp phiên bản firmware của thiết bị theo cách thủ công trong phần Quản lý thiết bị.

  Step2

 
 
1.Cài đặt Omada Software Controller 4.1.5.
 
2. Di chuyển cấu hình và dữ liệu của bạn từ controller hiện tại sang controller mới.
 • Bước 1

  Trên controller hiện tại, đi tới Controller Settings > Migrate > Controller Migrate, chọn khoảng thời gian tính theo ngày dữ liệu sẽ được sao lưu trong Retained Data Backup và nhấp vào Download Backup File để xuất cấu hình và dữ liệu của controller hiện tại của bạn dưới dạng một tập tin sao lưu. Nếu bạn đã sao lưu tập tin, hãy nhấp vào Skip.

  Step1

 • Bước 2

  Đăng nhập vào cloud-based controller. Nếu bạn không có cloud-based controller, hãy truy cập https://omada.tplinkcloud.com và làm theo hướng dẫn để đăng ký cloud-based controller trước.

  Vào Settings > Maintenance > Backup & Restore. Nhấp Browse để xác định vị trí và chọn tập tin sao lưu của controller trước đó. Sau đó nhấp vào Restore để tải tập tin lên.

  Sau khi tập tin đã được khôi phục vào controller mới, hãy quay lại controller trước đó và nhấp vào Confirm.

  Step2

 • Bước 3

  Trên controller hiện tại, nhập địa chỉ IP hoặc URL của controller mới vào trường nhập URL/IP của controller. Sau đó nhấp vào Migrate Devices để di chuyển các thiết bị sang controller mới.

  Step3

  Lưu ý:
  Đảm bảo rằng các cổng TCP/UDP 29810–29813 được bật trên máy tính. Vì vậy, các EAP có thể giao tiếp với controller thông qua các cổng. Nếu tường lửa và phần mềm chống vi-rút chặn các cổng này, chúng cũng chặn các gói giữa controller và EAP.

 • Bước 4

  Xác minh rằng tất cả các thiết bị đã di chuyển đều hiển thị và được kết nối trên controller mới. Khi tất cả các thiết bị được di chuyển ở trạng thái Đã kết nối trên trang Thiết bị trên controller mới, hãy nhấp vào Quên thiết bị để kết thúc quá trình di chuyển.

  Step4

 • Omada Cloud-Based Controller sử dụng model cấp phép dựa trên thiết bị để quản lý các thiết bị và mạng. Do đó, hãy ràng buộc các thiết bị có giấy phép hợp lệ sau khi tất cả các thiết bị được di chuyển sang Omada Cloud-Based Controller. Để biết thông tin chi tiết về cấp phép dựa trên thiết bị, hãy tham khảo phần Tìm hiểu thêm về giấy phép.
3. Nâng cấp thiết bị trong Omada SDN Controller.
 
 
 
1. Nâng cấp firmware của controller hiện tại của bạn.

Controller phần cứng có thể được nâng cấp trực tuyến hoặc thủ công theo một cách khác.

Nâng cấp trực tuyến
 • Bước 1

  Vào Controller Settings > Maintenance, nhấp Download & Upgrade để nâng cấp controller lên phiên bản tạm thời 1.2.3.

  Step1

 • Bước 2

  Vào Controller Settings > Backup&Restore.

  Step2

  Chọn khoảng thời gian tính theo ngày mà dữ liệu sẽ được sao lưu trong danh sách thả xuống Retained Data Backup. Nhấp vào Backup để lưu cấu hình và dữ liệu hiện tại trong controller dưới dạng tập tin sao lưu.

 • Bước 3

  Sau khi sao lưu xong, đi tới Controller Settings > Maintenance, nhấp Download & Upgrade để nâng cấp controller lên phiên bản mới 1.7.0, đó là Omada SDN Controller.

  Step3

Nâng Cấp Thủ Công
 • Bước 1

  Vào Controller Settings > Backup&Restore.

  Step1

  Chọn khoảng thời gian tính theo ngày mà dữ liệu sẽ được sao lưu trong danh sách thả xuống Retained Data Backup. Nhấp vào Backup để lưu cấu hình và dữ liệu hiện tại trong controller dưới dạng tệp sao lưu.

 • Bước 2

  Vào Controller Settings > Maintenance, nhấp Browse để định vị và chọn tập tin firmware phù hợp của phiên bản 1.7.0 mới, đó là Omada SDN Controller.

  Step2

2. Nhập tập tin sao lưu của controller trước đó.
 
 
 
 
1. Triển khai Omada SDN Hardware Controller.

Triển khai hardware controller mới theo nhu cầu và cấu trúc liên kết mạng của bạn. Sau đó khởi chạy controller và làm theo hướng dẫn từng bước để hoàn tất Cài đặt nhanh.

 
 
 
 
1. Nâng cấp Omada Software Controller.
Nâng cấp trên cùng một máy tính
 
Nâng cấp trên các thiết bị
 
2. Di chuyển cấu hình và dữ liệu của bạn từ controller hiện tại sang controller mới.
 • Export
 • Step1
 • cloud-based controller
 • IP/Inform URL
 • Step3
 • Step4
 
 
1. Nâng cấp Omada Hardware Controller.
Nâng cấp trên cùng một Omada Hardware Controller
 
Nâng cấp lên một Omada Hardware Controller khác.
 
 

From United States?

Get products, events and services for your region.