Cách định cấu hình Phát hiện trực tuyến để kiểm tra liên kết WAN bằng GUI mới

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 08-09-2022 10:02:23 AM 82752
This Article Applies to: 

Phát hiện Trực tuyến được sử dụng để phát hiện trạng thái trực tuyến của cổng WAN và nó là một tính năng chủ yếu được sử dụng cùng với Sao lưu liên kết. Bài viết này chủ yếu giới thiệu cách định cấu hình Phát hiện trực tuyến làm chế độ hoạt động khác nhau cho các yêu cầu khác nhau. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khác về cách định cấu hình Sao lưu liên kết, vui lòng tham khảo FAQ2133.

Phát hiện trực tuyến

Vào Transmission > Load Balancing > Online Detection trên giao diện quản lý web, sau đó bạn có thể định cấu hình tính năng này dựa trên cổng WAN.

Đối với mỗi cổng, bạn có thể chọn một trong ba chế độ làm việc, Tự động, Thủ công hoặc Luôn Trực tuyến.

Và chúng sẽ được giới thiệu trong bài viết sau.

Tự Động

Ở chế độ Tự động, Router sẽ tự động gửi các gói DNS Tra cứu đến Máy chủ DNS của cổng WAN. Các gói DNS Lookup đi qua nhiều miền nổi tiếng, chẳng hạn như www.google.com, sau đó Máy chủ DNS của cổng WAN sẽ thực hiện Phân giải miền cho các miền này và gửi lại kết quả. Miễn là Router nhận được bất kỳ địa chỉ IP nào được Máy chủ DNS phân giải từ các miền này, cổng WAN sẽ hiển thị là Trực tuyến. Nếu không, cổng WAN sẽ hiển thị là Ngoại tuyến.

Lưu ý: Trong chế độ này, tab Ping và DNS Lookup được đánh dấu là màu xám không thể cấu hình được. Việc xác minh này không chỉ là kết nối giữa Router và Máy chủ DNS của cổng WAN mà còn là Độ phân giải miền mà Máy chủ DNS sẽ thực hiện cho Router.

Thủ Công

Ở chế độ Thủ công, Router sẽ gửi cả gói Ping và DNS Tra cứu đến Máy chủ DNS của cổng WAN theo cách thủ công. Ở đây theo cách thủ công có nghĩa là bạn có thể tự định cấu hình địa chỉ IP đích cho Ping và DNS Lookup trong hai tab này. Khi Router nhận được bất kỳ gói trả lời nào cho Ping hoặc DNS Lookup, cổng WAN sẽ hiển thị là Trực tuyến. Chỉ khi Router không nhận được phản hồi Ping và Tra cứu DNS, cổng WAN mới hiển thị là Ngoại tuyến.

Lưu ý: Nếu bạn định cấu hình 0.0.0.0 trong tab Ping hoặc DNS Lookup, điều đó có nghĩa là bạn đã tắt tính năng phát hiện này và trạng thái của cổng WAN sẽ chỉ được xác minh bởi phát hiện khác.

Luôn trực tuyến

Ở chế độ Luôn trực tuyến, trạng thái của cổng WAN sẽ luôn hiển thị là Trực tuyến, bất kể cấu hình và kết nối của nó.

Lưu ý: Trong chế độ này, tab Ping và DNS Lookup được đánh dấu là màu xám không thể cấu hình được.

Sau đó

Thông thường, nếu bạn muốn định cấu hình Phát hiện trực tuyến để hoạt động với Sao lưu liên kết, bạn chỉ cần kích hoạt nó và nó sẽ hoạt động ở chế độ Tự động theo mặc định. Trong khi đối với các yêu cầu đặc biệt khác, bạn có thể tự định cấu hình nó ở chế độ Thủ công hoặc Luôn trực tuyến.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.