Hướng Dẫn Nâng Cấp Omada Controller
(Đối Với Người Dùng Hiện Tại)

Trước khi nâng cấp, hãy đọc các hướng dẫn sau để duy trì cấu hình của bạn và giảm thời gian ngừng nâng cấp tổng thể. Đối với người dùng mới, chỉ cần nhập trực tiếp controller.

Bắt đầu đọc