VIGI Security Manager

Quản Lý Bảo Mật VIGI

  • Quản Lý Camera & NVR
  • Xem Trực Tuyến Theo Thời Gian Thực
  • Lịch ghi & Phát lại
  • Truy cập nội bộ & từ xa

Tải xuống Quản Lý Bảo Mật VIGI mới nhất>​

   

QUẢN LÝ
Cloud Access
Management Features • Xem trực tiếp
• Phát lại
• Cấu hình VIGI Camera & NVR
• Nâng cấp firmware
• Lịch ghi

From United States?

Get products, events and services for your region.