Λήψεις για TL-R480T+ V4

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V4

>How to find the hardware version on a TP-Link device?

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Εγχειρίδια

Συχνές ερωτήσεις

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally V1.x=V1)
  How to find the hardware version on a TP-Link device?
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-R480T+_V4_121101

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-11-01 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 1.50 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed a bug which doesn't allow enter 0.0.0.0-255.255.255.255 in the Extra IP Address Dispatch Rules.
 2. Fixed a bug which doesn't allow enter any IP address includes 255(e.g xxx.xx.255.xxx)in the L2TP/PPTP Server IP.
 3. Added host name option when WAN connection type is Dynamic IP.
 4. Fixed PPPoE Advanced Settings only works on WAN1.

Notes:

For TL-R480T+ V4

TL-R480T+_V4_110728

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2011-07-28 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.56 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Added support of port vlan function;
 2. Added support of ALG;
 3. Added support of VLSM on LAN;
 4. Added support of block ping from WAN;
 5. Fixed some problem about DDNS。

Notes:

1.Please select the file named temp to upgrade.
2.After upgrade the temp file successfully, select the file named final to upgrade.
3.This firmware can not downgrade to older version firmwares

TL-R480T+_V4_101230

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010-12-30 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 1.318 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Add the function of WAN port monitoring;
 2. Fix the problem that wrong account can still log on;
 3. Fix the problem that the device will down if it is powered on with Console port connected with Ethernet cable;
 4. Fix the problem that 100Mbps ports don´t transfor pickets to the 10Mbps ports with speed of 10Mbps;
 5. Fix the problem that the GARP Request pactets don´t reflash the ARP list;
 6. Fix the problem that Scan type attack protect function can only transfor 20 Scan type packets every time;
 7. Fix the problem that illegal default items can be added into the additional rule of IP address management.

Notes:

For TL-R480T+ V4

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.