Λογισμικό Controller

The EAP Controller is used to manage multiple EAPs intensively.

Omada_SDN_Controller_v5.13.23_linux_x64.deb

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2024-01-12 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 189.10 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.13.23_linux_x64.tar.gz

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2024-01-12 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 201.49 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.13.23_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2024-01-11 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 282.50 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.13.22_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-11-23 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 282.51 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.12.7_Linux_x64.deb

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-09-20 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 177.25 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.12.7_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-09-20 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 273.17 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.9.9_Linux_x64.tar.gz

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-02-27 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 157.42 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_v5.9.9_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-02-22 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 237.42 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows 7/8/10/11/Server

Βίντεο Εγκατάστασης

 • How to Adopt Omada Devices via Omada Controller

  This video will show you how to adopt Omada devices and configure a gateway network via the Omada SDN Controller (Omada Software Controller is used as an example).

  More Fold
 • How to add devices with Zero-Touch Provisioning (ZTP) via Could-Based Controller

  This video will show you How to add devices with Zero-Touch Provisioning (ZTP) via Could-Based Controller.

  More Fold
 • How to Monitor and Manage Devices via Omada SDN Controller

  This video will show you how to monitor and manage devices via Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Configure Schedules to Automate Network Control via Omada SDN Controller

  This video shows how to configure WLAN Schedule, Port Schedule (PoE Schedule, Port Schedule), Upgrade Schedule, and Reboot Schedule to help you easily manage your network using the Omada Software Controller for demonstration.

  More Fold
 • How to Monitor and Manage Clients via Omada SDN Controller

  This video will show you how to monitor and manage clients via Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Check the Clients Signal Strength and Estimate the Actual Speed

  This video will show you how to check the client signal strength and estimate actual network speeds.

  More Fold
 • How to Create User Accounts on Omada SDN Controller

  This video shows how to create custom roles, local user accounts and cloud user accounts of different levels on the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Set Wireless SSID for Different Users via Omada SDN Controller

  This video will show you how to set wireless SSIDs for different users via the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Configure No Authentication Portal via Omada SDN Controller

  This video will show you how to configure No Authentication Portal via the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Configure Voucher Portal for Different Privilege Users via Omada SDN Controller

  This video will show you how to configure the voucher portal for users with different privileges via the Omada Software Controller.

  More Fold
 • How to Use Heat Maps to Deploy Your Network via the Omada SDN Controller

  This video will show you how to use heat maps to deploy your network via the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Configure Fast Roaming via the Omada SDN Controller

  This video will show you how to configure Fast Roaming via the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Build an Omada Mesh Network via the Omada SDN Controller

  This video will show you how to build an omada mesh network via the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Configure Bandwidth Control via Omada SDN Controller

  This video will show you how to configure bandwidth control via Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Install the Wall Plate Access Point (EAP655-Wall for demonstration)

  This video will show you how to install your Wall Plate Access Point, using EAP655-Wall for demonstration.

  More Fold

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  How to find the hardware version on a TP-Link device
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

EAP650-Wall(EU)_V1_1.1.4 Build 20231208

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2024-01-02 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 14.51 MB

Recommended Controller Software Version: Omada Controller v5.9 or above

EAP650-Wall(EU)_V1_1.0.1 Build 20220627

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-11-14 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 13.43 MB

Recommended Controller Software Version: Omada Controller v4.3.5 or above

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.