Cách tắt WiFi 5GHz cho Omada EAP

Hỗ trợ thêm
Updated 01-17-2023 08:19:20 AM 63279
This Article Applies to: 

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chỉ định SSID nhất định để chỉ phát WiFi trên băng tần cụ thể (2.4GHz/5GHz), bạn có thể tham khảo các cài đặt sau.

 

For controller mode:

 

Cách 1: Đối với hình trên, bạn có thể thấy cả 2.4GHz và 5GHz đều được kích hoạt, trong trường hợp này, SSID này sẽ phát WiFi cho cả 2 Băng tần; nếu bạn không cần SSID này để phát WiFi cho 5GHz, bạn chỉ cần bỏ chọn 5GHz như trong hình bên dưới, trong trường hợp này, SSID này sẽ chỉ phát 2.4GHz và ngược lại.

 

Cách 2: Cách 1 là cài đặt cho SSID cụ thể, nhưng đây là một trường hợp khác trong đó EAP cụ thể được đặt để phát một Băng tần cụ thể. Vui lòng truy cập Thiết bị ----- Nhấp vào EAP mong muốn ----- đi tới Cấu hình > Radio trong cửa sổ Thuộc tính (Properties). Nếu bạn không cần EAP này để phát WiFi cho 5GHz, bạn chỉ cần bỏ chọn 5GHz như trong hình bên dưới, trong trường hợp này, EAP này sẽ chỉ phát 2.4GHz và ngược lại.

 

Lưu ý: Chỉ băng tần được bật cả trên cấu hình SSID và cấu hình EAP mới có hiệu lực.

Đối với chế độ độc lập:

Cách 1: Đầu tiên bạn vào trang Wireless > Wireless Settings, nếu không cần EAP để phát WiFi cho 5GHz thì bạn chỉ cần tắt 5GHz Wireless Radio như hình bên dưới và nhấn Lưu. Sau đó chọn 2.4GHz, kích hoạt 2.4GHz Wireless Radio và bấm Lưu. Trong trường hợp này, EAP này sẽ chỉ phát ở tần số 2.4 GHz và ngược lại.

 

 

Cách 2: Ngoài cách thiết lập EAP này để phát các Băng tần cụ thể như trên, bạn cũng có thể thiết lập SSID nhất định để phát WiFi chỉ cho một Băng tần cụ thể. Nếu bạn không cần SSID cụ thể để phát WiFi cho 5GHz, bạn chỉ cần chọn 2.4GHz trong ô này . Và nhấp vào Thêm để chỉ định SSID và nhấp vào OK. Trong thời gian này, không cần thực hiện bất kỳ cài đặt nào trong 5GHz. Và ngược lại.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.