Làm cách nào để định cấu hình các cài đặt Wi-Fi cơ bản của TP-Link EAP của tôi ở chế độ Độc lập?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-10-2021 09:25:10 AM 89110
This Article Applies to: 

Nếu bạn đang sử dụng Omada Controller để quản lý EAP, vui lòng tham khảo  Cách định cấu hình cài đặt Wi-Fi cơ bản của TP-Link EAP của tôi qua Omada Controller?

Lưu ý:

  1. Nếu đây là lần đầu tiên cài đặt và cấu hình thiết bị EAP của bạn, vui lòng tham khảo Video Cài Đặt thay thế để được hướng dẫn chi tiết hơn.
  2. Để tìm hiểu sự khác biệt giữa hai chế độ cấu hình. Vui lòng tham khảo video thiết lập Tổng quan nhanh về các phương pháp quản lý EAP.

Trong Chế độ độc lập, có hai phương pháp dễ dàng để định cấu hình cài đặt Wi-Fi cơ bản. Ở đây chúng tôi lấy EAP245_V3 làm ví dụ.

Phương Pháp 1---Thông Qua Ứng Dụng Omada

  1. Kết nối thiết bị di động của bạn với mạng Wi-Fi của EAP và khởi chạy Ứng dụng Omada..
  2. Định vị các AP độc lập, EAP sẽ xuất hiện trên trang Các AP độc lập.
  3. Nhấn vào thiết bị EAP mà bạn muốn cấu hình, nhập tên người dùng và mật mã của EAP mà bạn đã đặt trong cài đặt ban đầu để đăng nhập.

  1. Sau đó nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải, nhấp vào SSID cấu hình cài đặt không dây. Bạn có thể nhấn vào SSID hiện có để sửa đổi cài đặt không dây HOẶC nhấn vào biểu tượng “+” ở góc dưới bên phải để thêm SSID mới..

Tại đây chúng ta nhấn vào SSID hiện có, tùy chỉnh SSID, chọn Bảo mật là WPA/WPA2-Personal và tạo Khóa bảo mật (mật mã không dây) để bảo mật Wi-Fi.

 

5. Nếu EAP của bạn là băng tần kép, hãy nhớ định cấu hình SSID của băng tần 5GHz theo cách tương tự. Sau khi bạn thay đổi cài đặt cho cả 2.4G và 5G, hãy nhớ Lưu thay đổi và kết nối lại với mạng Wi-Fi bạn vừa đặt. Thưởng thức mạng Internet.

Phương Pháp 2---Thông Qua Trính Duyệt Web

  1. Đăng nhập vào Giao Diện Web Người Dùng của EAP. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào trang quản lý web của các sản phẩm Dòng EAP (Chế độ độc lập)?
  2. Sau khi bạn đăng nhập, hãy chọn menu Không dây> Cài đặt không dây. Nhấp vào 2.4 GHz hoặc 5 GHz để chọn băng tần mà SSID sẽ được thay đổi.

Mẹo: Khi bạn thay đổi SSID 2.4G hoặc mật mã, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối với SSID 5GHz và đăng nhập Giao Diện Web Người Dùng để thay đổi nó, ngược lại.

 

3. Trong phần SSID, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa để sửa đổi cài đặt không dây của SSID hiện có, HOẶC nhấn vào biểu tượng “+ Thêm” ở góc trên dưới cùng để thêm SSID mới.

Tại đây chúng ta nhấp chọn biểu tượng Chỉnh sửa, tùy chỉnh SSID, chọn Bảo mật là WPA-Personal và tạo Mật mã không dây để bảo mật Wi-Fi.

 

4.Nếu EAP của bạn là băng tần kép, hãy nhớ định cấu hình SSID của băng tần 5GHz theo cách tương tự. Các cấu hình để chỉnh sửa SSID sẽ có hiệu lực ngay lập tức, hãy kết nối lại với mạng Wi-Fi bạn vừa cài đặt và thoải mái lướt Internet.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng vào Trung Tâm Tải Xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.