Cách sử dụng Máy chủ SMTP được mã hóa trên Omada SDN Controller

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 01-17-2023 10:30:19 AM 40830
This Article Applies to: 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) được sử dụng để truyền e-mail. SMTP ban đầu sử dụng văn bản thuần túy để truyền email, điều này không an toàn; nhiều phương pháp khác nhau đã được phát triển để mã hóa dữ liệu SMTP, chẳng hạn như TLS, SSL và STARTTLS.

1. Mã Hóa TLS/SSL.

Các giao thức TLS và SSL được sử dụng rộng rãi để mã hóa. Máy chủ và máy khách SMTP tạo kết nối được mã hóa TLS hoặc SSL, sau đó truyền dữ liệu SMTP qua kết nối an toàn. Các nhà cung cấp dịch vụ E-mail nổi tiếng sử dụng phương pháp này bao gồm Gmail, Yahoo, Yandex, v.v.

Sau đây là giao diện cấu hình cài đặt mail server. Bạn cần điền địa chỉ máy chủ SMTP, cổng dịch vụ SMTP. Theo yêu cầu của hộp thư của bạn, bạn có thể cần kích hoạt SSL và xác thực, điền tên người dùng và mật mã của hộp thư của bạn.

Hãy lấy Gmail làm ví dụ để hiển thị cấu hình.

SMTP: smtp.gmail.com

Port: 465

SSL: Đã kiểm tra

Xác thực: Đã kiểm tra

Tên người dùng: Địa chỉ Gmail của bạn ( Ở đây chúng tôi sử dụng tplinksmb.fae@gmai.com làm ví dụ)

Mật mã: Mật mã ứng dụng Gmail

Địa chỉ người gửi: Địa chỉ Gmail của bạn

Lưu ý: Để thiết lập mail server thành công, chúng ta cần đảm bảo rằng mail server bên thứ ba đã kích hoạt dịch vụ SMTP và cho phép chúng ta đăng nhập. Ví dụ như Gmail:

  1. Gmail bật dịch vụ SMTP theo mặc định nhưng không thể đăng nhập trực tiếp. Chúng ta cần đặt mật mã APP cho Gmail sau đó sử dụng mật mã này trên Omada controller để đăng nhập. Về cách đặt mật mã APP cho Gmail, bạn có thể tham khảo tại https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=en
  2. Gmail có thể hạn chế vị trí ứng dụng truy cập vào tài khoản Gmail. Nếu Omada Controller nằm ở một Quốc gia hoặc vị trí địa lý khác cách xa vị trí bạn thường sống và truy cập Gmail hàng ngày, bạn có thể cần mở trình duyệt trên PC trong trang web Omada Controller và đăng nhập vào Gmail. Nó làm cho Gmail hiểu rằng Omada Controller/OC200/OC300 và Địa chỉ IP của nó thuộc về bạn và nó sẽ cho phép bạn gửi email thông qua ứng dụng của mình.

Các hộp thư khác nhau có thể có các cách khác nhau để hỗ trợ quyền truy cập của bên thứ ba. Bạn cần định cấu hình tính năng này dựa trên hộp thư của mình.

Bạn có thể gửi một email kiểm tra đến một trong các hộp thư khác của mình. Nếu đặt mail server thành công, bạn sẽ nhận được thông báo “thành công” giống như trên. Nếu không, bạn sẽ nhận được một thông báo thất bại.

 

2. Mã Hóa STARTTLS.

Với STARTTLS, máy chủ SMTP và máy khách có thể chọn nâng cấp các kết nối không an toàn hiện tại của họ thành kết nối an toàn, sử dụng giao thức TLS hoặc SSL. Omada SDN Controller hỗ trợ STARTTLS bắt đầu từ phiên bản 5.0. Các nhà cung cấp dịch vụ E-mail sử dụng phương pháp này bao gồm Microsoft Outlook, Amazon SES, v.v.

Để sử dụng SMTP được mã hóa STARTTLS trên Omada SDN Controller, hãy bật SMTP và nhập cấu hình, xin lưu ý rằng không nên kiểm tra SSL.

 

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ E-mail nổi tiếng, bao gồm cả những nhà cung cấp đã đề cập ở trên, hỗ trợ nhiều phương pháp mã hóa. Để có hướng dẫn cấu hình SMTP chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ E-mail của bạn để được hỗ trợ.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.