Tại sao chúng ta cần định cấu hình mail server trên bộ điều khiển Omada SDN trước khi thêm người dùng cloud và nhật ký email

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 05-31-2022 09:26:21 AM 75556
This Article Applies to: 

Đối với bộ điều khiển Omada SDN, nếu bạn muốn thêm người dùng cloud, nhật ký email và đặt lại mật mã bằng email, trước tiên bạn cần phải định cấu hình mail server.

 

Cách cấu hình mail server?

Sau đây là giao diện cấu hình cho cài đặt máy chủ . Bạn cần điền địa chỉ máy chủ SMTP, cổng dịch vụ SMTP. Theo yêu cầu của hộp thư của bạn, bạn có thể cần kích hoạt SSL và xác thực, điền tên người dùng và mật mã của hộp thư của bạn.

Hãy lấy Gmail làm ví dụ để hiển thị cấu hình.

 

SMTP: smtp.gmail.com

Cổng: 465

SSL: Đã kiểm tra

Xác thực: Đã kiểm tra

Tên người dùng: Địa chỉ Gmail của bạn (Ở đây chúng tôi sử dụng tplinksmb.fae@gmai.com làm ví dụ)

Mật khẩu: Mật mã Gmail APP

Địa chỉ người gửi: Địa chỉ Gmail của bạn

Lưu ý: Để đặt mail server thành công, chúng tôi cần đảm bảo mail server phần thứ ba đã bật dịch vụ SMTP và cho phép chúng tôi đăng nhập. Lấy ví dụ như Gmail:

  1. Gmail bật dịch vụ SMTP theo mặc định nhưng không thể đăng nhập trực tiếp. Chúng ta cần đặt mật mã APP cho Gmail sau đó sử dụng mật mã này trên Omada controller để đăng nhập. Về cách đặt mật mã APP cho Gmail, bạn có thể tham khảo tại https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=en
  2. Gmail có thể hạn chế vị trí của ứng dụng truy cập tài khoản Gmail. Nếu Bộ điều khiển Omada đặt ở Quốc gia hoặc vị trí địa lý khác xa vị trí quen thuộc của bạn nơi bạn sống và truy cập Gmail hàng ngày, bạn có thể cần phải mở trình duyệt trên PC trong trang Bộ điều khiển Omada và đăng nhập vào Gmail. Nó làm cho Gmail hiểu rằng Omada Controller / OC200 / OC300 và Địa chỉ IP của nó thuộc về bạn và nó sẽ cho phép bạn gửi email thông qua ứng dụng của mình.

Các hộp thư khác nhau có thể có các cách khác nhau để hỗ trợ quyền truy cập của bên thứ ba. Bạn cần cấu hình tính năng này dựa trên hộp thư của mình..

Bạn có thể gửi email thử nghiệm đến một trong các hộp thư khác của mình. Nếu bạn đặt máy chủ thư thành công, bạn sẽ nhận được một thông báo “thành công” giống như ở trên. Nếu không, bạn sẽ nhận được một thông báo không thành công.

 

Dưới đây là các tính năng cần gửi email. Đầu tiên chúng ta cần phải cấu hình máy chủ thư nếu chúng ta muốn sử dụng các tính năng này.

1.Người dùng Cloud

Đối với bộ điều khiển Omada SDN, sau khi thêm người dùng cloud, mail server của bộ điều khiển sẽ gửi email mời có chứa liên kết mời đến email TP-LINK ID. Người dùng cloud sẽ được thêm thành công sau khi nhấp vào liên kết mời. Vì vậy, chúng ta cần thiết lập mail server trước khi thêm người dùng cloud. Nếu không, chúng tôi sẽ không gửi được email mời.

Nếu bạn đã thêm người dùng cloud mà không đặt mail server, bạn có thể mời lại người dùng cloud trong danh sách tài khoản sau khi hoàn tất cài đặt mail server.

 

2.  Nhật Ký Email

Nếu bạn muốn gửi nhật ký hệ thống qua email vào hộp thư của mình, bạn cũng cần phải định cấu hình mail server. Và hãy làm theo các bước sau để hoàn thành cài đặt.

1 ) Bật Mail Server trong cài đặt Controller.

2 ) Bật cảnh báo Email trong cài đặt Site.

3 ) Bật Email cảnh báo trong Cài đặt Admin 

4 ) Bật Cảnh báo Email trong cài đặt Nhật Ký.

 

3. Quên Mật Mã

Nếu bạn quên mật mã và cần đặt lại mật mã, bạn có thể điền vào hộp thư của mình và nhận email để đặt lại mật mã. Vì vậy, trước tiên bạn cũng cần phải cấu hình mail server.

 

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.