Jak uzyskać podgląd obrazu kamery IP w przeglądarce internetowej?

User Application Requirement
Updated 10-01-2011 17:02:22 PM 1452498
Ten artykuł dotyczy: 
Artykuł ten opisuje sposób wyświetlenia obrazu z kamery w przeglądarkach internetowych, takich jak IE, Firefox, Chrome lub Safari. W niniejszym przykładzie wykorzystano przeglądarkę IE.
 
Przed wykonaniem poniższych zaleceń należy podłączyć kamerę IP do routera lub routera/modemu mającego dostęp do Internetu.
  1. Zaloguj się na stronie konfiguracyjnej kamery wpisując w pasek adresowy przeglądarki jej adres IP. Jeżeli adres IP nie jest znany, kliknij tutaj

  2. Wybierz opcje SETTING->BASIC->Network->Information taby znaleźć wykorzystywany przez kamerę numer portu HTTP. Domyślna wartość to 80. Przeważnie nie ma potrzeby zmieniać tej wartości. Jednak niektórzy dostawcy usług internetowych blokują port nr 80. Konieczna więc będzie jego zmiana. W niniejszym przykładzie mumer portu określono na 3333.

  3. Po zmianie portu, wybierz opcje SETTING->BASIC->System->Initialize. Aby aktywować nowe ustawienia należy uruchomić ponownie kamerę.

  4. Po zrestartowaniu urządzenia dostęp do kamery możliwy jest z komputera sieci LAN. W celu zalogowania się należy wykorzystać adres kamery: http://192.168.1.101:3333.

Następnie konieczne jest wykonanie ustawień przekierowań na portach routera. Przebieg konfiguracji zależy od rodzaju wykorzystanego routera. Aby dokonać konfiguracji skonsultuj się obsługą techniczną swojego sprzętu. Dla przykładu wykorzystano router TP-Link TL-WR941ND.

  1. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera. Wybierz opcję Forwarding->Virtual Servers naciśnij przycisk Add New i wprowadź nowy serwer wirtualny.

  2. Wprowadź adres IP i numer portu wykorzystywany przez kamerę. Z listy rozwijanej Protocol zalecamy wybrać opcję ALL. Aby zachować ustawienia, naciśnij przycisk Save.

  3. Port 3333 został przypisany do połączeń kamery z routerem.

  4. Go to Status page to check the WAN IP address of the router.

Przejdź do strony Status i sprawdź adres IP dla sieci WAN routera. Następnie otwórz przeglądarkę internetową na komputerze zdalnym. W polu adresowym wprowadź adres http://183.38.7.205:3333 i naciśnij przycisk Enter. Podgląd obrazu kamery będzie dostępny.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.