Co robić, jeśli urządzenia Tapo smart tracą połączenie lub przechodzą Offline?

Rozwiązywanie problemów
Zaktualizowano w dniu 06-20-2022 12:04:24 PM 59771
Ten artykuł dotyczy: 

 

Urządzenia Tapo Smart mogą nie działać prawidłowo, lub tracić połączenie od czasu do czasu z różnych powodów. Może być to związane ze środowiskiem sieciowym.

 

Krok 1 Upewnij się, że router działa prawidłowo. Uruchom ponownie router i urządzenie, a następnie sprawdź czy wszystkie urządzenia połączyły się z powrotem.

Krok 2 Upewnij się, że urządzenie Tapo Smart odbiera dobry sygnał sieci Wi-Fi poprzez sprawdzenie wartości RSSI (Received Signal Strength Indicator).

W aplikacji Tapo, kliknij w prawym górnym rogu > Ustawienia urządzenia > Informacje o urządzeniu > kliknij ikonę Wi-Fi , aby zobaczyć siłę sygnału (wyrażoną w wartości RSSI)

 

Silny: powyżej -50 dBm

Dobry do Średniego: między -70 dBm i -50 dBm

Słaby: poniżej -70 dBm

 

Uwaga: Jeśli RSSI jest niższe niż -70dBm, oznacza to bardzo słaby sygnał i rozłącznie się urządzeń smart w takim przypadku jest bardzo prawdopodobne. Przenieś urządzenie Smart bliżej routera, aby uzyskać mocniejszy sygnał Wi-Fi.

 

 

Krok 3 Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia Tapo.
Krok 4 Upewnij się, że wersja Twojej aplikacji Tapo jest aktualna.

Krok 5 Wyłącz zaawansowane funkcje Wi-Fi routera, jak na przykład Sterowanie Pasmem (Nazwywane również ‘Smart Connect’ lub ‘Whole-Home Wi-Fi‘), Optymalizacje Wi-Fi, Optymalizacje Kanału, itp.

Krok 6 Zmień ustawienia DNS routera.
Główny DNS 8.8.8.8
Alternatywny DNS: 8.8.4.4

Krok 7 [Opcjonalny] Połącz urządzenie Smart z innym routerem Wi-Fi lub mobilnym hotspotem Wi-Fi, w celu sprawdzenia czy problem jest związany z określonym routerem.

 

 

Jeśli w dalszym ciągu będą występować problemy, skontaktuj się z naszym Wsparciem Technicznym TP-Link i przekaż nam następujące informacje:

1. Stan diody LED kiedy urządzenie jest offline: Czerwona, migająca zielona, świecąca zielona.

2. MAC Adres urządzenia

3. TP-Link ID (adres email)

4. Czy w chwili wystąpienia problemu urządzenie Smart działa prawidłowo w sieci lokalnej?

Aby to sprawdzić, połącz swoje urządzenie mobilne do sieci WiFi z którą połączone jest urządzenie Tapo i sprawdź, czy urządzenie Tapo będzie wtedy dostępne.

5. Model routera Wi-Fi i topologia sieci:

Przykład: Dostawca internetu - router Archer C7 urządzenie Tapo

6. Jak często pojawia się problem i co trzeba zrobić, aby przywrócić połączenie? Na przykład ponowne uruchomienie urządzenia Tapo lub routera, odczekanie pewnego czasu itp.

 

Podobne FAQ

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Sugerowane produkty

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.