Jak zainstalować w systemie Windows Vista i Windows 7 serwer druku TP-Link wykorzystując standardowy port TCP/IP?

User Application Requirement
Updated 10-01-2011 19:37:35 PM 71806
Ten artykuł dotyczy: 

W tym FAQ założono, że do komputera podłączony został serwer wydruku przez kabel USB lub kabel równoległy i są na nim zainstalowane sterowniki urządzenia. W niniejszym artykule opisano w jaki sposób udostępnić w sieci zainstalowaną drukarkę. Konieczna jest zmiana portu serwera wydruku na standardowy port TCP/IP.

 

Jeżeli do komputera nie podłączono sewera wydruku, należy przejść z innego FAQ : 

 

Jak zainstalować w systemie Windows Vista i Windows 7 serwer druku TP-Link wykorzystując standardowy port TCP/IP? (inny przypadek)

 

Aby dodać serwer druku poprzez standardowy port TCP/IP wykonaj poniższe plecenia.

 

Krok 1 Wybierz opcje Click Star-> Control Panel -> Classic View -> Printers .

 

Krok 2  Znajdź na liście zainstalowaną drukarkę. Następnie naciśnij prawym klawiszem na jej ikonie. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Properties

 

Krok 3 Wybierz opcje Ports -> Add Port -> Standard TCP/IP Port -> New Port -> Next.

 

Krok 4 Wprowadź adres IP serwera druku. Naciśnij przycisk Next.

 

Krok 5 Wybierz opcję Custom a następnie naciśnij przycisk Settings .

 

Krok 6 Wybierz opcję LPR i wprowadź nazwę kolejki lp1. Naciśnij przycisk OK.

 

Krok 7 Aby zakończyć konfigurację naciśnij przycisk Next, a następnie przycisk Finish.

 

 

 

Krok 8 Naciśnij przycisk Close, a następnie Apply.

 

 

 

 

Po wykonaniu powyższych czynności port drukarki jest dostępny.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.