Jak określić właściwą wartość MTU dla sieci komputerowej?

User Application Requirement
Updated 10-02-2011 00:45:21 AM 598230

Pomocna wskazówka : Aby sprawdzić poprawność ustawień wartości MTU należy spróbować uzyskać dostęp do aplikacji lub stron internetowych poprzez połączenie wdzwaniane (dial up). Ponieważ połączenie to wykorzystuje domyślnie wartość MTU 576 bajtów, nie powinny wystąpić problemy charakterystyczne dla połączeń szerokopasmowych. Jeżeli problemy występują zarówno w przypadku transmisji szerokopasmowej, jak i połączeń wdzwanianych, nie są one najprawdopodobniej spowodowane złymi ustawieniami wartości MTU.

Podsumowanie
Jednym z najprostszych i najbardziej wiarygodnych sposobów sprawdzenia optymalnej wartości MTU jest wykonanie poleceń Ping w systemie DOS. Należy w prosty sposób wysyłać żądania ping i stale zmniejszać wielkość pakietu do momentu, aż nie będzie konieczności jego fragmentacji. Chociaż ten prosty test jest odpowiedni dla testowania punków końcowych, użytkownicy mogą sprawdzić, czy mniejsza wartość MTU jest dla nich właściwsza. Ważna informacja: Dla połączeń PPPoE, wartość MTU nie może wynosić więcej, niż 1492. Więcej szczegółowych informacji dotyczących wartości MTU można znaleźć tutaj .

Ważna informacja :
•  razie dodatkowych utrudnień, sieci VPN wymagają przeprowadzenia innego rodzaju testu MTU. Zapoznaj się z całym artykułem.

• W przypadku sieci komputerowej złożonej z kilku komputerów, każdy z nich powinien mieć ustawioną tą samą wartość MTU. Dodatkowo, komputery mogą wykorzystywać kilka kart sieciowych lub adapterów klienckich sieci VPN, należy więc zmienić kartę sieciową wykorzystywaną do transmisji szerokopasmowych lub klienta VPN.

• Wbudowany klient PPPoE w systemie Windows XP  wykorzystuje MTU o wartości 1480. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule XP MTU artykule XP MTU. Dotyczy to tylko wbudowanych klientów sieci PPPoE w systemie XP!

Określanie prawidłowej wartości MTU
Aby określić prawidłową wartość MTU, należy wykonać prosty test wykorzystując polecenie Ping w systemie DOS. Należy w prosty sposób wysyłać żądania ping i stale zmniejszać wielkość pakietu do momentu, aż nie będzie konieczności jego fragmentacji. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Komendą użytą do testu z wykorzystaniem programu ping jest:  ping www.tp-link.com -f -l xxxx.
• Do testu można użyć jakiejkolwiek innej aktywnej domeny, np. ping www.google.com -f -l xxxx (zamiast www.tp-link.com).
• Pomiędzy słowami znajdują się pojedyncze spacje.
• "-l" to mała litera L (nie liczba 1).
• Ostatnie cztery znaki to wielkość testowanego pakietu.

Krok 1
Otwórz okno programu DOS wybierając opcję Start>Programs>MSDOS-PROMPT. Można również wykorzystać linię poleceń, wybierając Start>Run i wpisując "cmd" (w systemie Windows 2000/XP/Vista) lub "command" (w systemie Windows 95/98/ME).

Krok 2
W oknie programu DOS wpisz komendę ping www.tp-link.com -f -l 1472 i naciśnij klawisz Enter. Wyświetlona została informacja o konieczności fragmentacji pakietów. (Rysunek 1 )

Krok 3
Zmniejsz wielkość pakietu (o 10 lub 12 bajtów) i wykonaj ponownie test. Pakiety o tej wielkości nadal wymagają fragmentacji. (Rysunek 2)

Krok 4
Zmniejsz jeszcze bardziej rozmiar pakietu i wykonuj test do momentu, aż nie będą one wymagały fragmentacji. (Rysunek 3)

Krok 5
Jeżeli testowana wielkość pakietu nie wymaga jego fragmentacji zwiększaj ją do momentu, aż znajdziesz największą możliwą wielkość, która nie wymaga fragmentacji.

Krok 6
Do maksymalnej wielkości pakietu otrzymanej z testu ping dodaj wartość 28 (20 bajtów jest zarezerwowana dla nagłówka adresu IP, natomiast 8 bajtów jest przeznaczone na nagłówek komunikatu ICMP Echo Request). Pamiętaj: Należy dodać wartość 28 do wyniku otrzymanego z testu ping!

Przykład:
1440 to wartość pakietu otrzymana z Testu Ping
+ 28 nagłówki adresu IP i komunikatu ICMP
1468 to optymalna wartość MTU

Problemy z połączeniem VPN, przerwanie działania aplikacji (zbyt długi czas oczekiwania).

Można wyróżnić dwa często spotykane problemy związane z połączeniami VPN.

Nie można nawiązać połączenia z serwerem VPN.
- Jeżeli nie można nawiązać połączenia z serwerem VPN i wykorzystywany jest router, aplikacja VPN może wymagać otworzenia niektórych portów, przypisania adresu IP do określonego komputera lub wykorzystania oddzielnego klienta PPPoE bezpośredni na komputerze.

Nie można nawiązać połączenia z serwerem VPN i dokonać uwierzytelnienia użytkownika. Działanie aplikacji zostaje przerwane na skutek zbyt długiego czasu oczekiwania lub nie można jej uruchomić.
- Jeżeli nie można nawiązać połączenia i dokonać uwierzytelnienia użytkownika, podczas gdy działanie aplikacji zostaje przerwane na skutek zbyt długiego czasu oczekiwania lub nie można jej uruchomić, może to oznaczać niepoprawną wartość MTU (Maximum Transfer Unit) pakietu danych.

.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.