Nie mogę skonfigurować dodatkowego urządzenia Deco

Podczas konfiguracji
Zaktualizowano w dniu 11-17-2022 11:18:02 AM 162577
Ten artykuł dotyczy: 

Jeśli podczas konfiguracji napotkasz opisane poniżej problemy lub kody błędów, wykonaj podane wskazówki:

 

Dioda LED głównego Deco nie zachwouje się prawidłowo

1. Dioda nie miga na niebiesko

Uwaga: W przypadku gdy Deco M3W jest gotowe do konfiguracji, tylko dioda Power będzie świecić białym światłem - pozostałe będą zgaszone. Aby zresetować Deco M3W, zapoznaj się z tym poradnikiem.

Znajdź przycisk RESET na spodzie Deco, wciśnij go przez 1 sekundę i puść. Dioda Deco powinna zaświecić się kolorem żółtym. Poczekaj 2 minuty, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.

 

2. Dioda LED się nie świeci

Zmień zasilacz i sprawdź inne gniazdko elektryczne. Może być to spowodowane usterką jednostki Deco, zasilacza, lub gniazdka elektrycznego.

 

Wybierz model satelitarnej jednostki Deco

Jeśli nie możesz znaleźć przycisku Dodaj jednostkę Deco, upewnij się, że jesteś zalogowany/a w aplikacji Deco na koncie właściciela. Jeśli jesteś zalogowany/a na koncie zarządzającego, nie masz wtedy możliwości dodawania i usuwania jednostek Deco.

 

Konfiguracja zatrzymuje się na “Wyszukiwanie Deco”

Kod błędu: Nie można znaleźć Deco./Zbyt daleko od siebie.

1. Przenieś Satelitarną jednostkę Deco bliżej Głównego Deco i uruchom ponownie główne Deco. Upewnij się, że Satelitarne Deco jest włączone i jego dioda LED miga na niebiesko.

Jeśli dioda nie miga na Satelitarnym Deco, wciśnij na nim przycisk RESET na 1 sekundę i poczekaj około 2 minuty aż dioda LED zacznie migać na niebiesko, a następnie dodaj Satelitarną jednostkę Deco ponownie.

2. Upewnij się, że wybrałeś/aś poprawny model podczas konfiguracji Satelitarnego Deco.

3. Podłącz Satelitarną jednostkę Deco do Głównego Deco za pomocą kabla Ethernet i spróbuj ponownie dodać Satelitarną jednostkę Deco.

4. Tylko dla modeli Deco M5, P7 i Deco M9 Plus:

Wymuś zamknięcie aplikacji Deco i otwórz ją ponownie, aby dodać Satelitarne Deco. Jeśli aplikacja ponownie wyświetli informację "Nie można znaleźć Deco", kliknij SPRÓBUJ PONOWNIE, i wybierz opcję "Skonfiguruj przez Bluetooth", aby dokończyć proces konfiguracji (rozłącz wszystkie urządzenia Bluetooth połączone z Twoim telefonem na czas konfiguracji).

5. Odłącz główne Deco od modemu i podłącz Satelitarne Deco do modemu, w celu utworzenia nowej sieci Deco.
Jak utworzyć nową sieć Deco?.

Po stworzeniu sieci, zaktualizuj oprogramowanie Deco
Jak zaktualizować firmware Deco?
Po aktualizacji zresetuj tą jednostkę i dodaj ją ponownie do istniejącej sieci Deco.

 

W przypadku Deco M3W postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Umieść swojego smartfona, Deco M3W i główne Deco blisko siebie. Uruchom ponownie główne Deco i poczekaj 2 minuty. Jeśli główne Deco zacznie działać prawidłowo, dodaj jednostkę M3W ponownie.

2. Zresetuj Deco M3W i skonfiguruj je ponownie (Przycisk RESET znajduje się na boku Deco M3W i należy go przytrzymać przez 1 sekundę i puścić).

3. Upewnij się, że wybierasz poprawny model podczas konfiguracji Deco M3W.

 

Konfiguracja zatrzymuje się na “Zatwierdzanie ustawień”
Kod błędu: Nie udało się dodać tego urządzenia.

1. Zresetuj Satelitarne Deco (Przycisk RESET znajduje się na spodzie Deco. Należy go przytrzymać przez 1 sekundę i puścić). Odłącz główne Deco od modemu, wyłącz i włącz ponownie główne Deco i modem, a następnie poczekaj aż urządzenia się uruchomią.

Podłącz główne Deco z powrotem do modemu i satelitarne Deco z głównym Deco za pomocą kabla Ethernet, a nstepnie spróbuj ponownie skonfigurować satelitarne Deco.

2. Odłącz główne Deco od modemu i podłącz Satelitarne Deco do modemu, w celu utworzenia nowej sieci Deco.
Jak utworzyć nową sieć Deco?.
Jeśli zadziała, zresetuj poprzednie główne Deco i dodaj je do nowej sieci Deco.

 

W przypadku Deco M3W:

1. Zresetuj Deco M3W (Przycisk RESET znajduje się na boku Deco M3W i należy go przytrzymać przez 1 sekundę i puścić).

2. Odłącz główne Deco od modemu, wyłącz i włącz ponownie główne Deco i modem, a następnie poczekaj aż urządzenia się uruchomią.

3. Skonfiguruj ponownie Deco M3W.

 

W przypadku modeli Deco z serii X i XE

Jeśli satelitarne Deco i główne Deco są z tego samego zestawu, wtedy satelitarne Deco połączy się z siecią Deco samoczynnie w ciągu dwóch minut od jego włączenia.

Jeśli satelitarne Deco nie połaczy się z siecią Deco automatycznie, zresetuj Satelitarne Deco i poczekaj aż połączy się z siecią.

Dioda satelitarnego Deco zaświeci się kolorem zielonym po prawidłowym połączeniu.

 

Jeśli powyższe sugestie nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z naszym Wsparciem Technicznym TP-Link.

Podobne FAQ

Więcej

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Sugerowane produkty

Setup Videos

What to do if I fail to configure the satellite Deco and get stuck on “We couldn't find another Deco”?

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.