Jak skonfigurować router ADSL firmy TP-Link do pracy w trybie mostu?

User Application Requirement
Updated 09-22-2011 23:59:22 PM 180413
Ten artykuł dotyczy: 
Krok 1 Otwórz przeglądarkę internetową, w pole adresowe wpisz adres IP urządzenia (domyślnie: 192.168.1.1). Naciśnij klawisz Enter.
 
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin), następnie naciśnij przycisk OK.
 
Krok 3 Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję Quick Setup.

Krok 4 Wprowadź wartości w polach VPI i VCI. Aby uzyskać poprawne wartości dla parametrów VPI oraz VCI, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Następnie naciśnij przycisk Next.

Krok 5 Zaznacz typ połączenia Bridging i naciśnij przycisk Next.

Krok 6 Naciśnij przycisk Next, aby zakończyć konfigurację urządzenia.
 
Krok 7 Naciśnij przycisk Save/Reboot. Wprowadzone powyżej ustawienia zostaną zapamiętane na routerze. Urządzenie po ponownym uruchomieniu automatycznie połączy się z Internetem.
 
Podobne artykuły:

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.